Vé tàu Hà Nội - Nam Định 2024

Trang chủVé tàu Hà Nội - Nam Định
Vé tàu Hà Nội - Nam Định

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Nam Định và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/10/2023
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Nam Định
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
Ngồi mềm
Tầng 2
SE1 / SE2
81
87
111
173
162
148
184
176
-
SE3 / SE4
-
145
157
268
252
232
166
271
-
SE5 / SE6
89
97
135
224
208
186
241
228
-
SE7 / SE8
87
130
140
242
225
208
253
244
-
SE19 / SE20
75
80
145
210
195
180
230
220
-
TN1 / TN2
76
81
93
147
140
126
158
152
-
NA1 / NA2
75
85
90
140
135
125
150
145
125
SE 9 / SE 10
86
94
113
166
155
141
175
167
-
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Nam Định và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Nam Định

Hà Nội
Nam Định
Thời gian tàu chạy
NA1
22:35
00:22
1g 47p
SE1
22:00
23:35
1g 35p
SE19
19:50
21:25
1g 35p
SE5
15:30
17:11
1g 41p
SE7
06:10
07:50
1g 40p
TN1
14:35
16:28
1g 53p
SE9
21:00
22:41
1g 41p
SE23
20:05
21:40
1g 35p
SE3
19:20
21:00
1g 40p

Giờ tàu Nam Định - Hà Nội

Nam Định
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE20
10:05
11:55
1g 50p
SE6
02:33
04:17
1g 44p
SE8
17:17
19:12
1g 55p
TN2
01:58
03:43
1g 45p
SE2
04:05
05:50
1g 45p
SE4
03:37
05:25
1g 48p
SE10
08:47
10:35
1g 48p

 

dat phong khach san