Vé tàu Hà Nội - Nam Định 2019

Trang chủVé tàu Hà Nội - Nam Định
Vé tàu Hà Nội - Nam Định

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Nam Định và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/06/2019
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Nam Định
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
Ngồi mềm
Tầng 2
SE1 / SE2
-
-
136
191
180
176
205
192
-
SE3 / SE4
-
-
139
196
184
180
209
197
-
SE5 / SE6
105
118
141
202
188
177
216
204
-
SE7 / SE8
104
116
139
199
186
174
213
201
-
SE19 / SE20
83
95
107
155
147
140
163
158
-
TN1 / TN2
76
81
93
137
130
116
148
142
-
NA1 / NA2
85
105
120
170
165
150
185
185
125
SE 9 / SE 10
99
110
131
188
175
165
201
186
-
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Nam Định và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Nam Định

Hà Nội
Nam Định
Thời gian tàu chạy
NA1
22:45
00:22
1g 37p
SE1
22:20
23:56
1g 36p
SE19
20:10
21:46
1g 36p
SE5
09:00
10:42
1g 42p
SE7
06:00
07:42
1g 42p
TN1
14:35
16:28
1g 53p
SE9
14:30
16:24
1g 54p
SE23
20:05
21:40
1g 35p
SE3
19:30
21:10
1g 40p

Giờ tàu Nam Định - Hà Nội

Nam Định
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
NA2
02:13
03:54
1g 41p
SE20
10:05
11:55
1g 50p
SE6
17:27
19:12
1g 45p
SE8
13:50
15:33
1g 43p
TN2
01:58
03:43
1g 45p
SE2
03:52
05:30
1g 38p
SE4
03:07
04:50
1g 43p
SE10
02:16
03:55
1g 39p

 

dat phong khach san