Vé tàu Hà Nội - Sài Gòn 2019

Trang chủVé tàu Hà Nội - Sài Gòn
Vé tàu Hà Nội - Sài Gòn

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Sài Gòn và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/06/2019
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Sài Gòn
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
1176
1557
1437
1395
1699
1570
SE3 / SE4
-
-
1176
1557
1437
1395
1699
1566
SE5 / SE6
761
886
1127
1531
1396
1282
1670
1547
SE7 / SE8
761
886
1127
1531
1396
1282
1670
1547
TN1 / TN2
631
699
872
1182
1096
908
1329
1252
SE 9 / SE 10
733
854
1085
1474
1344
1234
1607
1449
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Sài Gòn

Hà Nội
Sài Gòn
Thời gian tàu chạy
SE1
22:20
05:45
31g 25p
SE3
19:30
04:45
33g 15p
SE5
09:00
18:38
33g 38p
SE7
06:00
16:05
34g 5p
TN1
14:35
02:50
36g 15p
SE9
14:30
02:47
36g 17p

Giờ tàu Sài Gòn - Hà Nội

Sài Gòn
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
21:55
05:30
31g 35p
SE4
19:45
04:50
33g 5p
SE6
09:00
19:12
34g 12p
SE8
06:00
15:33
33g 33p
TN2
14:40
03:43
37g 3p
SE10
14:40
03:55
37g 15p

 

dat phong khach san