Vé tàu Hà Nội - Sài Gòn 2024

Trang chủVé tàu Hà Nội - Sài Gòn
Vé tàu Hà Nội - Sài Gòn

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Sài Gòn và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/10/2023
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Sài Gòn
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
717
773
1092
1596
1416
1327
1732
1619
SE3 / SE4
-
993
1098
1683
1557
1402
1796
1703
SE5 / SE6
668
764
986
1524
1409
1226
1654
1536
SE7 / SE8
668
764
986
1524
1409
1226
1654
1544
TN1 / TN2
631
699
872
1212
1126
938
1359
1282
SE 9 / SE 10
599
680
881
1237
1124
969
1332
1242
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Sài Gòn

Hà Nội
Sài Gòn
Thời gian tàu chạy
SE1
22:00
06:30
32g 30p
SE3
19:20
05:40
34g 20p
SE5
15:30
04:25
36g 55p
SE7
06:10
17:58
35g 48p
TN1
14:35
02:50
36g 15p
SE9
21:00
10:30
37g 30p

Giờ tàu Sài Gòn - Hà Nội

Sài Gòn
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
20:55
05:50
32g 55p
SE4
19:00
05:25
34g 25p
SE6
15:30
04:17
36g 47p
SE8
06:45
19:12
36g 27p
TN2
14:40
03:43
37g 3p
SE10
21:30
10:35
37g 5p

 

dat phong khach san