Vé tàu Hà Nội - Sài Gòn 2019

Trang chủVé tàu Hà Nội - Sài Gòn
Vé tàu Hà Nội - Sài Gòn

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Sài Gòn và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/09/2018
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Sài Gòn
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
1090
1350
1294
1108
1425
1408
SE3 / SE4
-
-
1014
1354
1267
1054
1515
1426
SE5 / SE6
637
684
939
1260
1160
992
1410
1328
SE7 / SE8
632
737
932
1365
1244
1071
1480
1345
TN1 / TN2
631
699
872
1182
1096
908
1329
1252
SE 9 / SE 10
615
716
906
1296
1182
989
1409
1279
Giá vé Tết 2019 Hành trình Hà Nội -  Sài Gòn
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
1570
1706
1918
2410
2214
2092
2443
2300
SE3 / SE4
-
-
1918
2410
2214
2092
2443
2300
SE5 / SE6
683
954
1035
1496
1435
1224
1578
1561
SE7 / SE8
683
954
1035
1196
1435
1224
1578
1561
TN19 / TN20
306
393
424
654
630
540
696
680
SE17 / SE18
622
864
937
1354
1298
1110
1427
1412
SE13 / SE14
634
881
955
1381
1324
1131
1454
1441
TN 7 / TN 8
367
475
513
730
703
604
778
760
TN17 / TN18
617
809
877
1265
1215
1041
1349
1321
TN 5 / TN 6
384
497
537
765
735
633
815
797
Giá vé áp dụng từ 15/01/2019
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Sài Gòn

Hà Nội
Sài Gòn
Thời gian tàu chạy
SE1
22:20
05:45
31g 25p
SE3
19:30
04:45
33g 15p
SE5
09:00
18:38
33g 38p
SE7
06:00
16:05
34g 5p
TN1
14:35
02:50
36g 15p
SE9
14:30
02:47
36g 17p

Giờ tàu Sài Gòn - Hà Nội

Sài Gòn
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
21:55
05:30
31g 35p
SE4
19:45
04:50
33g 5p
SE6
09:00
19:12
34g 12p
SE8
06:00
15:33
33g 33p
TN2
14:40
03:43
37g 3p
SE10
14:40
03:55
37g 15p

 

dat phong khach san