Vé tàu Hà Nội - Bình Thuận (Mương Mán) 2018

Trang chủVé tàu Hà Nội - Bình Thuận (Mương Mán)
Vé tàu Hà Nội - Bình Thuận (Mương Mán)

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Bình Thuận và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/09/2017
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Bình Thuận
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
934
1282
1204
1008
1435
1350
SE3 / SE4
-
-
974
1300
1217
1012
1454
1369
SE5 / SE6
620
665
913
1199
1106
945
1342
1264
SE7 / SE8
587
684
864
1237
1128
972
1341
1218
TN1 / TN2
592
655
817
1095
1016
842
1230
1159
SE 9 / SE 10
571
665
839
1176
1072
898
1277
1160
Giá vé Tết 2018 Hành trình Hà Nội -  Bình Thuận
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
641
894
971
1468
1408
1201
1548
1531
SE5 / SE6
641
894
971
1468
1408
1201
1548
1531
SE7 / SE8
1455
1580
1776
2253
2075
1960
2283
2154
SE13 / SE14
596
827
895
1356
1299
1111
1427
1413
TN17 / TN18
591
773
837
1241
1193
1021
1324
1297
TN 5 / TN 6
377
488
527
757
728
627
807
789
Giá vé áp dụng từ 20/01/2018
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Bình Thuận và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Bình Thuận

Hà Nội
Bình Thuận
Thời gian tàu chạy
SE5
09:00
16:14
31g 14p
SE7
06:00
12:33
30g 33p
TN1
14:35
22:44
32g 9p
SE1
19:30
01:12
29g 42p
SE3
22:00
02:09
28g 9p
SE9
14:35
22:44
32g 9p

Giờ tàu Bình Thuận - Hà Nội

Bình Thuận
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
22:55
04:50
29g 55p
SE6
12:36
19:58
31g 22p
SE8
09:30
15:33
30g 3p
TN2
18:23
03:43
33g 20p
SE4
01:15
05:30
28g 15p
SE10
18:23
03:43
33g 20p

 

dat phong khach san