Vé tàu Hà Nội - Bình Thuận (Mương Mán) 2024

Trang chủVé tàu Hà Nội - Bình Thuận (Mương Mán)
Vé tàu Hà Nội - Bình Thuận (Mương Mán)

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Bình Thuận và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/10/2023
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Bình Thuận
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
691
746
1023
1495
1327
1244
1623
1517
SE3 / SE4
-
947
1047
1606
1486
1338
1714
1624
SE5 / SE6
647
740
954
1446
1337
1163
1568
1457
SE7 / SE8
582
903
998
1535
1402
1268
1630
1550
TN1 / TN2
592
655
817
1125
1046
872
1260
1189
SE 9 / SE 10
565
640
829
1164
1058
914
1253
1169
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Bình Thuận và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Bình Thuận

Hà Nội
Bình Thuận
Thời gian tàu chạy
SE5
15:30
00:14
32g 44p
SE7
06:10
14:12
32g 2p
TN1
14:35
22:44
32g 9p
SE1
22:00
03:06
29g 6p
SE3
19:20
01:52
30g 32p
SE9
21:00
06:30
9g 30p

Giờ tàu Bình Thuận - Hà Nội

Bình Thuận
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
00:26
05:50
29g 24p
SE6
19:24
04:17
32g 53p
SE8
10:27
19:12
32g 45p
TN2
18:23
03:43
33g 20p
SE4
22:37
05:25
30g 48p
SE10
01:14
10:35
57g 21p

 

dat phong khach san