Vé tàu Hà Nội - Bình Thuận (Mương Mán) 2023

Trang chủVé tàu Hà Nội - Bình Thuận (Mương Mán)
Vé tàu Hà Nội - Bình Thuận (Mương Mán)

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Bình Thuận và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Bình Thuận
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
691
746
895
1211
1103
961
1334
1228
SE3 / SE4
-
754
992
1309
1192
1038
1484
1365
SE5 / SE6
647
740
954
1416
1307
1133
1538
1427
SE7 / SE8
582
660
855
1254
1137
975
1353
1271
TN1 / TN2
592
655
817
1095
1016
842
1230
1159
SE 9 / SE 10
565
640
829
1134
1028
884
1223
1139
Giá vé Tết 2020 Hành trình Hà Nội -  Bình Thuận
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
1804
2026
2490
2400
2200
2549
2497
SE5 / SE6
-
1743
1958
2415
2332
2161
2481
2423
SE7 / SE8
-
684
895
1326
1357
1201
1458
1357
SE13 / SE14
596
827
895
1356
1299
1111
1427
1413
TN17 / TN18
1567
1657
1806
2103
2035
1888
2255
2129
TN 5 / TN 6
377
488
527
757
728
627
807
789
Giá vé áp dụng từ 15/01/2021
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Bình Thuận và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Bình Thuận

Hà Nội
Bình Thuận
Thời gian tàu chạy
SE5
15:45
01:08
33g 23p
SE7
06:00
13:26
31g 26p
TN1
14:35
22:44
32g 9p
SE1
22:15
03:00
28g 45p
SE3
19:25
02:11
30g 46p
SE9
14:25
23:36
33g 11p

Giờ tàu Bình Thuận - Hà Nội

Bình Thuận
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
00:30
05:40
29g 10p
SE6
19:45
04:17
32g 32p
SE8
09:40
19:12
33g 32p
TN2
18:23
03:43
33g 20p
SE4
22:35
05:00
30g 25p
SE10
17:23
03:08
33g 45p

 

dat phong khach san