Vé tàu Hà Nội - Lạng Sơn 2024

Trang chủVé tàu Hà Nội - Lạng Sơn
Vé tàu Hà Nội - Lạng Sơn

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Lạng Sơn và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/10/2023
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Lạng Sơn
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
DD3 / DD4
68
-
-
HDR 1 / HDR 2
-
-
100
HDR 3 / HDR 4
-
-
100
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Lạng Sơn và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Lạng Sơn

Hà Nội
Lạng Sơn
Thời gian tàu chạy
ĐĐ3
06:00
11:07
5g 7p
HDR1
09:45
13:04
3g 19p
HDR3
18:45
22:04
3g 19p
DD5
07:05
11:18
4g 13p

Giờ tàu Lạng Sơn - Hà Nội

Lạng Sơn
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
HDR2
05:52
09:05
3g 13p
HDR4
14:42
17:55
3g 13p
DD4
13:35
19:02
5g 27p
DD6
15:30
19:45
4g 15p

 

dat phong khach san