Vé tàu Hà Nội - Hương Phố 2019

Trang chủVé tàu Hà Nội - Hương Phố
Vé tàu Hà Nội - Hương Phố

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Hương Phố và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/06/2019
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Hương Phố
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
479
698
647
628
849
704
SE3 / SE4
-
-
374
550
517
434
612
577
SE5 / SE6
314
361
450
623
571
526
677
629
SE7 / SE8
309
354
442
612
561
517
664
618
TN1 / TN2
207
225
272
383
357
302
426
403
SE 9 / SE 10
299
343
427
590
541
499
641
580
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Hương Phố và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Hương Phố

Hà Nội
Hương Phố
Thời gian tàu chạy
SE5
09:00
16:27
7g 27p
TN1
14:35
22:42
8g 7p
SE9
14:30
22:38
8g 8p
SE1
22:20
05:16
6g 56p
SE7
06:00
13:39
7g 39p

Giờ tàu Hương Phố - Hà Nội

Hương Phố
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE6
11:22
19:12
7g 50p
TN2
19:21
03:43
8g 22p
SE2
22:19
05:30
7g 11p
SE4
21:22
04:50
7g 28p
SE8
07:58
15:33
7g 35p
SE10
19:14
03:55
8g 41p

 

dat phong khach san