Vé tàu Hà Nội - Hương Phố 2023

Trang chủVé tàu Hà Nội - Hương Phố
Vé tàu Hà Nội - Hương Phố

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Hương Phố và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Hương Phố
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
248
282
331
490
450
395
538
497
SE3 / SE4
-
-
-
-
-
-
-
-
SE5 / SE6
229
256
321
474
432
376
509
480
SE7 / SE8
229
256
321
496
453
393
533
503
TN1 / TN2
207
225
272
383
357
302
426
403
SE 9 / SE 10
226
252
316
457
418
363
491
459
Giá vé Tết 2020 Hành trình Hà Nội -  Hương Phố
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE5 / SE6
-
502
559
703
680
633
722
705
SE 9 / SE 10
464
507
557
634
613
570
670
640
TN17 / TN18
470
494
535
607
589
549
649
614
Giá vé áp dụng từ 15/01/2021
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Hương Phố và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Hương Phố

Hà Nội
Hương Phố
Thời gian tàu chạy
SE5
15:45
23:37
7g 52p
TN1
14:35
22:42
8g 7p
SE9
14:25
22:36
8g 11p
SE1
22:15
05:10
6g 55p
SE7
06:00
13:27
7g 27p

Giờ tàu Hương Phố - Hà Nội

Hương Phố
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE6
20:16
04:17
8g 1p
TN2
19:21
03:43
8g 22p
SE2
22:10
05:40
7g 30p
SE4
21:24
05:00
7g 36p
SE8
10:43
19:12
8g 29p
SE10
19:09
03:08
7g 59p

 

dat phong khach san