Vé tàu Hà Nội - Hương Phố 2024

Trang chủVé tàu Hà Nội - Hương Phố
Vé tàu Hà Nội - Hương Phố

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Hương Phố và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/10/2023
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Hương Phố
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
248
282
465
790
706
664
854
801
SE3 / SE4
-
-
-
-
-
-
-
-
SE5 / SE6
229
256
429
712
650
570
797
746
SE7 / SE8
229
397
435
748
687
625
792
755
TN1 / TN2
207
225
272
413
387
332
456
433
SE 9 / SE 10
226
252
316
487
448
393
521
489
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Hương Phố và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Hương Phố

Hà Nội
Hương Phố
Thời gian tàu chạy
SE5
15:30
23:31
8g 1p
TN1
14:35
22:42
8g 7p
SE9
21:00
05:32
-16g 32p
SE1
22:00
04:59
6g 59p
SE7
06:10
13:42
7g 32p

Giờ tàu Hương Phố - Hà Nội

Hương Phố
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE6
19:39
04:17
8g 38p
TN2
19:21
03:43
8g 22p
SE2
22:20
05:50
7g 30p
SE4
21:32
05:25
7g 53p
SE8
10:33
19:12
8g 39p
SE10
01:49
10:35
32g 46p

 

dat phong khach san