Vé tàu Hà Nội - Phủ Lý 2019

Trang chủVé tàu Hà Nội - Phủ Lý
Vé tàu Hà Nội - Phủ Lý

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Phủ Lý và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/06/2019
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Phủ Lý
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE5 / SE6
78
86
129
136
152
128
153
145
SE7 / SE8
78
85
99
142
134
127
151
143
TN1 / TN2
65
65
72
106
102
92
113
109
SE 9 / SE 10
74
81
94
135
127
121
143
134
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Phủ Lý và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Phủ Lý

Hà Nội
Phủ Lý
Thời gian tàu chạy
SE5
09:00
10:04
1g 4p
SE7
06:00
07:04
1g 4p
TN1
14:35
15:50
1g 15p
SE9
14:30
15:46
1g 16p
SE1
22:20
23:22
1g 2p
SE3
19:30
20:34
1g 4p

Giờ tàu Phủ Lý - Hà Nội

Phủ Lý
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE20
10:49
11:55
1g 6p
SE6
18:04
19:12
1g 8p
SE8
14:27
15:33
1g 6p
TN2
02:36
03:43
1g 7p
SE2
04:26
05:30
1g 4p
SE4
03:44
04:50
1g 6p

 

dat phong khach san