Vé tàu Hà Nội - Phủ Lý 2022

Trang chủVé tàu Hà Nội - Phủ Lý
Vé tàu Hà Nội - Phủ Lý

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Phủ Lý và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Phủ Lý
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE5 / SE6
73
78
92
139
130
118
146
140
SE7 / SE8
71
77
90
140
132
119
148
142
TN1 / TN2
65
65
72
106
102
92
113
109
SE 9 / SE 10
71
76
89
123
116
106
129
124
Giá vé Tết 2020 Hành trình Hà Nội -  Phủ Lý
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE5 / SE6
-
103
114
142
139
134
145
135
SE7 / SE8
-
84
98
147
137
124
157
139
SE 9 / SE 10
-
-
90
-
-
-
-
-
TN17 / TN18
96
99
103
124
121
116
129
114
Giá vé áp dụng từ 15/01/2021
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Phủ Lý và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Phủ Lý

Hà Nội
Phủ Lý
Thời gian tàu chạy
SE5
15:20
16:27
1g 7p
SE7
06:00
07:04
1g 4p
TN1
14:35
15:50
1g 15p
SE9
14:25
15:38
1g 13p
SE1
22:20
23:22
1g 2p
SE3
19:25
20:26
1g 1p

Giờ tàu Phủ Lý - Hà Nội

Phủ Lý
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE20
10:49
11:55
1g 6p
SE8
14:27
15:33
1g 6p
TN2
02:36
03:43
1g 7p
SE2
04:26
05:30
1g 4p
SE4
03:42
04:48
1g 6p

 

dat phong khach san