Vé tàu Hà Nội - Phủ Lý 2024

Trang chủVé tàu Hà Nội - Phủ Lý
Vé tàu Hà Nội - Phủ Lý

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Phủ Lý và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/10/2023
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Phủ Lý
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE5 / SE6
73
78
105
173
162
147
184
175
SE7 / SE8
71
95
102
177
166
156
185
179
TN1 / TN2
65
65
72
116
112
102
123
119
SE 9 / SE 10
71
76
89
133
126
116
139
134
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Phủ Lý và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Phủ Lý

Hà Nội
Phủ Lý
Thời gian tàu chạy
SE5
15:30
16:31
1g 1p
SE7
06:10
07:11
1g 1p
TN1
14:35
15:50
1g 15p
SE9
21:00
22:01
1g 1p
SE1
22:00
23:00
1g 60p
SE3
19:20
20:21
1g 1p

Giờ tàu Phủ Lý - Hà Nội

Phủ Lý
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE20
10:49
11:55
1g 6p
SE8
17:59
19:12
1g 13p
TN2
02:36
03:43
1g 7p
SE2
04:42
05:50
1g 8p
SE4
04:16
05:25
1g 9p

 

dat phong khach san