Vé tàu Hà Nội - Đồng Lê 2019

Trang chủVé tàu Hà Nội - Đồng Lê
Vé tàu Hà Nội - Đồng Lê

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Đồng Lê và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/09/2018
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Đồng Lê
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE5 / SE6
280
299
399
561
519
448
624
590
SE7 / SE8
246
281
347
526
483
420
568
519
TN1 / TN2
227
248
300
388
361
306
432
408
SE 9 / SE 10
240
274
338
501
460
390
542
495
Giá vé Tết 2019 Hành trình Hà Nội -  Đồng Lê
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE5 / SE6
464
500
558
688
638
602
696
659
SE 9 / SE 10
480
527
580
562
520
464
587
543
TN17 / TN18
227
287
308
428
413
359
454
446
Giá vé áp dụng từ 15/01/2019
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Đồng Lê và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Đồng Lê

Hà Nội
Đồng Lê
Thời gian tàu chạy
SE5
09:00
17:31
8g 31p
TN1
14:35
23:47
9g 12p
SE9
14:30
23:43
9g 13p
SE7
06:00
14:44
8g 44p

Giờ tàu Đồng Lê - Hà Nội

Đồng Lê
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE6
10:18
19:12
8g 54p
TN2
18:14
03:43
9g 29p
SE8
06:53
15:33
8g 40p
SE10
18:09
03:55
9g 46p

 

dat phong khach san