Vé tàu Hà Nội - Đồng Lê 2024

Trang chủVé tàu Hà Nội - Đồng Lê
Vé tàu Hà Nội - Đồng Lê

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Đồng Lê và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/10/2023
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Đồng Lê
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE5 / SE6
252
282
476
785
716
627
880
823
SE7 / SE8
252
441
484
833
764
694
881
840
TN1 / TN2
227
248
300
418
391
336
462
438
SE 9 / SE 10
248
277
350
539
494
433
576
541
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Đồng Lê và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Đồng Lê

Hà Nội
Đồng Lê
Thời gian tàu chạy
SE5
15:30
00:37
9g 7p
TN1
14:35
23:47
9g 12p
SE9
21:00
06:38
-15g 38p
SE3
19:20
03:39
-16g 19p
SE7
06:10
14:48
8g 38p

Giờ tàu Đồng Lê - Hà Nội

Đồng Lê
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE6
18:33
04:17
9g 44p
TN2
18:14
03:43
9g 29p
SE8
09:27
19:12
9g 45p
SE10
00:43
10:35
33g 52p

 

dat phong khach san