Vé tàu Hà Nội - Tam Kỳ 2019

Trang chủVé tàu Hà Nội - Tam Kỳ
Vé tàu Hà Nội - Tam Kỳ

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Tam Kỳ và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/06/2019
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Tam Kỳ
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
924
1246
1151
1118
1359
1257
SE3 / SE4
-
-
924
1246
1151
1118
1359
1254
SE5 / SE6
422
480
614
830
783
660
933
880
SE7 / SE8
546
634
802
1127
1029
945
1228
1138
TN1 / TN2
386
425
525
690
641
535
774
730
SE 9 / SE 10
527
611
772
1085
991
911
1182
1067
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Tam Kỳ và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Tam Kỳ

Hà Nội
Tam Kỳ
Thời gian tàu chạy
SE1
22:20
14:53
16g 33p
TN1
14:35
09:29
18g 54p
SE3
19:30
13:14
17g 44p
SE5
09:00
05:53
20g 53p
SE7
06:00
00:05
18g 5p
SE9
14:30
09:08
18g 38p

Giờ tàu Tam Kỳ - Hà Nội

Tam Kỳ
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
12:27
05:30
17g 3p
TN2
07:41
03:43
20g 2p
SE4
11:11
04:50
17g 39p
SE8
21:26
15:33
18g 7p
SE10
08:15
03:55
19g 40p

 

dat phong khach san