Vé tàu Hà Nội - Tam Kỳ 2024

Trang chủVé tàu Hà Nội - Tam Kỳ
Vé tàu Hà Nội - Tam Kỳ

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Tam Kỳ và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/10/2023
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Tam Kỳ
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
485
542
839
1295
1151
1079
1404
1313
SE3 / SE4
-
-
895
1426
1296
1168
1535
1442
SE5 / SE6
422
480
793
1203
1094
952
1368
1275
SE7 / SE8
-
-
745
1343
1216
1091
1426
1357
TN1 / TN2
386
425
525
720
671
565
804
760
SE 9 / SE 10
404
456
585
899
819
710
966
903
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Tam Kỳ và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Tam Kỳ

Hà Nội
Tam Kỳ
Thời gian tàu chạy
SE1
20:55
14:17
17g 22p
TN1
14:35
09:29
18g 54p
SE3
19:20
13:05
17g 45p
SE7
06:10
00:48
18g 38p
SE9
13:05
08:07
19g 2p

Giờ tàu Tam Kỳ - Hà Nội

Tam Kỳ
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
12:15
06:00
17g 45p
SE6
08:30
04:35
20g 5p
TN2
07:41
03:43
20g 2p
SE4
11:12
05:40
18g 28p
SE8
23:05
19:12
20g 7p
SE10
07:17
04:55
21g 38p

 

dat phong khach san