Vé tàu Hà Nội - Tam Kỳ 2023

Trang chủVé tàu Hà Nội - Tam Kỳ
Vé tàu Hà Nội - Tam Kỳ

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Tam Kỳ và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Tam Kỳ
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
485
542
647
919
838
731
1011
931
SE3 / SE4
-
566
741
1027
937
817
1164
1072
SE5 / SE6
422
480
614
830
783
660
933
880
SE7 / SE8
411
464
596
947
860
740
1021
960
TN1 / TN2
386
425
525
690
641
535
774
730
SE 9 / SE 10
404
456
585
869
789
680
936
873
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Tam Kỳ và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Tam Kỳ

Hà Nội
Tam Kỳ
Thời gian tàu chạy
SE1
22:00
15:00
17g 60p
TN1
14:35
09:29
18g 54p
SE3
19:20
13:05
17g 45p
SE7
06:10
00:46
18g 36p
SE9
21:00
16:20
19g 20p

Giờ tàu Tam Kỳ - Hà Nội

Tam Kỳ
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
12:15
05:50
17g 35p
SE6
08:17
04:17
20g 60p
TN2
07:41
03:43
20g 2p
SE4
10:46
05:25
18g 39p
SE8
23:05
19:12
20g 7p
SE10
14:36
10:35
19g 59p

 

dat phong khach san