Vé tàu Hà Nội - Quảng Ngãi 2019

Trang chủVé tàu Hà Nội - Quảng Ngãi
Vé tàu Hà Nội - Quảng Ngãi

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Quảng Ngãi và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/06/2019
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Quảng Ngãi
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
934
1260
1164
1131
1374
1271
SE3 / SE4
-
-
934
1260
1164
1131
1374
1268
SE5 / SE6
564
655
829
1166
1064
978
1271
1178
SE7 / SE8
564
655
829
1166
1064
978
1271
1178
TN1 / TN2
410
452
560
737
685
571
827
780
SE 9 / SE 10
544
631
799
1122
1025
942
1223
1104
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Quảng Ngãi và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Quảng Ngãi

Hà Nội
Quảng Ngãi
Thời gian tàu chạy
SE1
22:20
15:56
17g 36p
SE5
09:00
03:51
18g 51p
SE7
06:00
01:16
19g 16p
TN1
14:35
11:10
20g 35p
SE3
19:30
14:22
18g 52p
SE9
14:30
10:30
20g 60p

Giờ tàu Quảng Ngãi - Hà Nội

Quảng Ngãi
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
11:22
05:30
18g 8p
SE6
23:47
19:12
-5g 25p
SE8
20:18
15:33
19g 15p
TN2
06:29
03:43
21g 14p
SE4
10:04
04:50
18g 46p
SE10
07:03
03:55
20g 52p

 

dat phong khach san