Vé tàu Hà Nội - Quảng Ngãi 2023

Trang chủVé tàu Hà Nội - Quảng Ngãi
Vé tàu Hà Nội - Quảng Ngãi

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Quảng Ngãi và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Quảng Ngãi
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
517
578
691
982
895
781
1081
995
SE3 / SE4
-
604
791
1099
1001
873
1245
1146
SE5 / SE6
437
494
636
964
875
753
1040
977
SE7 / SE8
437
494
636
1013
919
790
1092
1027
TN1 / TN2
410
452
560
737
685
571
827
780
SE 9 / SE 10
430
485
624
929
843
725
1001
933
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Quảng Ngãi và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Quảng Ngãi

Hà Nội
Quảng Ngãi
Thời gian tàu chạy
SE1
22:00
16:05
18g 5p
SE5
15:30
12:09
20g 39p
SE7
06:10
01:56
19g 46p
TN1
14:35
11:10
20g 35p
SE3
19:20
14:16
18g 56p
SE9
21:00
17:36
20g 36p

Giờ tàu Quảng Ngãi - Hà Nội

Quảng Ngãi
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
11:07
05:50
18g 43p
SE6
07:02
04:17
21g 15p
SE8
21:55
19:12
21g 17p
TN2
06:29
03:43
21g 14p
SE4
09:34
05:25
19g 51p
SE10
13:12
10:35
21g 23p

 

dat phong khach san