Vé tàu Hà Nội - Quảng Ngãi 2024

Trang chủVé tàu Hà Nội - Quảng Ngãi
Vé tàu Hà Nội - Quảng Ngãi

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Quảng Ngãi và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/10/2023
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Quảng Ngãi
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
517
578
865
1335
1186
1112
1448
1354
SE3 / SE4
-
-
924
1458
1325
1194
1570
1475
SE5 / SE6
437
494
831
1261
1146
997
1434
1337
TN1 / TN2
410
452
560
767
715
601
857
810
SE 9 / SE 10
430
485
624
959
873
755
1031
963
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Quảng Ngãi và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Quảng Ngãi

Hà Nội
Quảng Ngãi
Thời gian tàu chạy
SE1
20:55
15:25
18g 30p
SE5
15:30
12:10
20g 40p
SE7
06:10
02:00
19g 50p
TN1
14:35
11:10
20g 35p
SE3
19:20
14:17
18g 57p
SE9
13:05
09:42
20g 37p

Giờ tàu Quảng Ngãi - Hà Nội

Quảng Ngãi
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
11:07
06:00
18g 53p
SE6
07:12
04:35
21g 23p
SE8
21:53
19:12
21g 19p
TN2
06:29
03:43
21g 14p
SE4
09:53
05:40
19g 47p
SE10
06:00
04:55
22g 55p

 

dat phong khach san