Vé tàu Hà Nội - Yên Trung 2023

Trang chủVé tàu Hà Nội - Yên Trung
Vé tàu Hà Nội - Yên Trung

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Yên Trung và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Yên Trung
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
253
241
282
425
390
344
464
430
SE3 / SE4
-
-
-
-
-
-
-
-
SE5 / SE6
215
240
300
441
403
350
473
502
SE7 / SE8
212
236
296
454
414
360
487
459
SE19 / SE20
190
210
255
365
345
295
288
278
TN1 / TN2
203
221
267
375
350
296
417
395
SE 9 / SE 10
212
236
296
426
389
339
457
427
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Yên Trung và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Yên Trung

Hà Nội
Yên Trung
Thời gian tàu chạy
SE19
19:50
02:50
7g 60p
SE5
15:30
22:06
6g 36p
TN1
14:35
21:29
6g 54p
SE1
22:00
04:02
6g 2p
SE7
06:10
12:45
6g 35p
SE9
21:00
04:36
-17g 36p

Giờ tàu Yên Trung - Hà Nội

Yên Trung
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE6
20:36
04:17
7g 41p
TN2
20:18
03:43
7g 25p
SE2
22:18
05:50
7g 32p
SE4
22:29
05:25
6g 56p
SE8
11:30
19:12
7g 42p
SE20
05:11
11:55
6g 44p
SE10
03:30
10:35
31g 5p

 

dat phong khach san