Vé tàu Hà Nội - Yên Trung 2019

Trang chủVé tàu Hà Nội - Yên Trung
Vé tàu Hà Nội - Yên Trung

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Yên Trung và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/06/2019
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Yên Trung
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
433
640
594
578
695
646
SE3 / SE4
-
-
341
508
478
402
565
534
SE5 / SE6
292
335
417
576
528
488
626
582
SE7 / SE8
288
330
410
566
519
479
614
571
SE19 / SE20
190
210
255
365
345
295
288
278
TN1 / TN2
203
221
267
375
350
296
417
395
SE 9 / SE 10
269
307
381
524
481
444
569
516
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Yên Trung và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Yên Trung

Hà Nội
Yên Trung
Thời gian tàu chạy
SE19
20:10
02:50
6g 40p
SE5
09:00
15:30
6g 30p
TN1
14:35
21:29
6g 54p
SE1
22:20
04:19
5g 59p
SE7
06:00
12:32
6g 32p
SE9
14:30
21:26
6g 56p

Giờ tàu Yên Trung - Hà Nội

Yên Trung
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE6
12:19
19:12
6g 53p
TN2
20:18
03:43
7g 25p
SE4
22:19
04:50
6g 31p
SE8
08:55
15:33
6g 38p
SE20
05:11
11:55
6g 44p
SE10
20:11
03:55
7g 44p

 

dat phong khach san