Vé tàu Hà Nội - Long Khánh 2023

Trang chủVé tàu Hà Nội - Long Khánh
Vé tàu Hà Nội - Long Khánh

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Long Khánh và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Long Khánh
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE5 / SE6
662
757
977
1451
1339
1161
1576
1462
SE7 / SE8
593
672
871
1278
1158
994
1379
1296
TN1 / TN2
605
670
835
1108
1027
852
1245
1173
Giá vé Tết 2020 Hành trình Hà Nội -  Long Khánh
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE7 / SE8
-
698
914
1354
1227
1052
1489
1386
TN17 / TN18
608
797
864
1245
1196
1025
1328
1301
Giá vé áp dụng từ 15/01/2021
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Long Khánh và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Long Khánh

Hà Nội
Long Khánh
Thời gian tàu chạy
TN1
14:35
01:04
34g 29p
SE7
06:00
15:19
33g 19p
SE5
15:45
02:56
11g 11p

Giờ tàu Long Khánh - Hà Nội

Long Khánh
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
TN2
16:27
03:43
35g 16p
SE6
17:54
04:17
34g 23p
SE8
07:49
19:12
35g 23p
SE10
16:27
03:08
34g 41p

 

dat phong khach san