Vé tàu Hà Nội - Long Khánh 2019

Trang chủVé tàu Hà Nội - Long Khánh
Vé tàu Hà Nội - Long Khánh

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Long Khánh và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/06/2019
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Long Khánh
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE5 / SE6
729
849
1079
1465
1336
1227
1598
1480
SE7 / SE8
729
849
1079
1465
1336
1227
1598
1480
TN1 / TN2
605
670
835
1108
1027
852
1245
1173
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Long Khánh và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Long Khánh

Hà Nội
Long Khánh
Thời gian tàu chạy
TN1
14:35
01:04
34g 29p
SE7
06:00
14:22
32g 22p
SE5
09:00
16:54
31g 54p

Giờ tàu Long Khánh - Hà Nội

Long Khánh
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
TN2
16:27
03:43
35g 16p
SE6
10:44
19:12
32g 28p
SE8
07:44
15:33
31g 49p
SE10
16:30
03:55
35g 25p

 

dat phong khach san