Vé tàu Hà Nội - Núi Thành 2019

Trang chủVé tàu Hà Nội - Núi Thành
Vé tàu Hà Nội - Núi Thành

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Núi Thành và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/09/2018
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Núi Thành
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
TN1 / TN2
395
436
539
709
658
550
794
749
SE 9 / SE 10
400
462
579
879
803
675
954
868
Giá vé Tết 2019 Hành trình Hà Nội -  Núi Thành
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
TN17 / TN18
381
493
531
758
729
628
807
791
Giá vé áp dụng từ 15/01/2019
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Núi Thành và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Núi Thành

Hà Nội
Núi Thành
Thời gian tàu chạy
TN1
14:35
10:01
19g 26p
SE9
14:30
09:38
19g 8p

Giờ tàu Núi Thành - Hà Nội

Núi Thành
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
TN2
07:12
03:43
20g 31p
SE10
07:45
03:55
20g 10p

 

dat phong khach san