Vé tàu Hà Nội - Đà Nẵng 2019

Trang chủVé tàu Hà Nội - Đà Nẵng
Vé tàu Hà Nội - Đà Nẵng

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Đà Nẵng và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/06/2019
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Đà Nẵng
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
832
1205
1114
1082
1314
1217
SE3 / SE4
-
-
848
1229
1136
1103
1340
1237
SE5 / SE6
519
602
761
1068
976
897
1164
1079
SE7 / SE8
531
616
778
1094
999
918
1192
1105
SE19 / SE20
452
545
660
1056
976
900
1130
1084
TN1 / TN2
357
393
485
668
621
518
748
706
SE 9 / SE 10
512
594
750
1053
962
884
1147
1036
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Đà Nẵng

Hà Nội
Đà Nẵng
Thời gian tàu chạy
SE1
22:20
13:26
15g 6p
SE19
20:10
12:20
16g 10p
SE3
19:30
11:05
15g 35p
SE5
09:00
01:06
16g 6p
SE7
06:00
22:25
16g 25p
TN1
14:35
07:49
17g 14p
SE9
14:30
07:35
17g 5p

Giờ tàu Đà Nẵng - Hà Nội

Đà Nẵng
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
13:53
05:30
15g 37p
SE20
18:45
11:55
17g 10p
SE4
12:45
04:50
16g 5p
SE6
02:23
19:12
16g 49p
SE8
22:59
15:33
16g 34p
TN2
09:25
03:43
18g 18p
SE10
10:03
03:55
17g 52p

 

dat phong khach san