Vé tàu Hà Nội - Đà Nẵng 2024

Trang chủVé tàu Hà Nội - Đà Nẵng
Vé tàu Hà Nội - Đà Nẵng

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Đà Nẵng và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/10/2023
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Đà Nẵng
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
448
485
822
1276
1134
1064
1384
1293
SE3 / SE4
-
765
844
1362
1261
1137
1453
1378
SE5 / SE6
380
428
711
1171
1065
935
1343
1252
SE7 / SE8
398
672
741
1311
1199
1085
1392
1324
SE19 / SE20
452
1044
795
1235
1125
1010
1380
1300
TN1 / TN2
357
393
485
698
651
548
778
736
SE 9 / SE 10
392
442
567
871
794
688
936
874
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Đà Nẵng

Hà Nội
Đà Nẵng
Thời gian tàu chạy
SE1
22:00
13:23
15g 23p
SE19
19:50
12:12
16g 22p
SE3
19:20
11:08
15g 48p
SE5
15:30
08:27
16g 57p
SE7
06:10
22:52
16g 42p
TN1
14:35
07:49
17g 14p
SE9
21:00
14:34
17g 34p

Giờ tàu Đà Nẵng - Hà Nội

Đà Nẵng
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
13:54
05:50
15g 56p
SE20
18:45
11:55
17g 10p
SE4
12:43
05:25
16g 42p
SE6
10:08
04:17
18g 9p
SE8
00:48
19:12
42g 24p
TN2
09:25
03:43
18g 18p
SE10
16:40
10:35
17g 55p

 

dat phong khach san