Vé tàu Hà Nội - Đà Nẵng 2019

Trang chủVé tàu Hà Nội - Đà Nẵng
Vé tàu Hà Nội - Đà Nẵng

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Đà Nẵng và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/09/2018
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Đà Nẵng
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
663
948
874
749
1059
998
SE3 / SE4
-
-
712
1070
1004
836
1198
1128
SE5 / SE6
425
455
619
883
814
698
986
929
SE7 / SE8
388
449
562
871
796
687
943
858
SE19 / SE20
414
477
607
880
828
696
984
928
TN1 / TN2
357
393
485
668
621
518
748
706
SE 9 / SE 10
378
437
547
828
756
636
898
818
Giá vé Tết 2019 Hành trình Hà Nội -  Đà Nẵng
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
886
960
1078
1415
1302
1230
1435
1352
SE3 / SE4
-
-
1078
1415
1302
1230
1435
1352
SE5 / SE6
860
934
1047
1300
1198
1132
1316
1242
SE7 / SE8
860
934
1047
1300
1198
1132
1316
1242
SE17 / SE18
340
465
502
747
717
616
786
778
SE 9 / SE 10
832
915
1010
1210
1114
988
1267
1166
SE13 / SE14
366
499
539
797
765
657
838
831
TN 7 / TN 8
206
258
277
400
386
335
425
416
TN17 / TN18
357
461
498
741
711
613
788
771
TN 5 / TN 6
273
348
374
526
507
439
559
548
Giá vé áp dụng từ 15/01/2019
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Đà Nẵng

Hà Nội
Đà Nẵng
Thời gian tàu chạy
SE1
22:20
13:26
15g 6p
SE19
20:10
12:20
16g 10p
SE3
19:30
11:05
15g 35p
SE5
09:00
01:06
16g 6p
SE7
06:00
22:25
16g 25p
TN1
14:35
07:49
17g 14p
SE9
14:30
07:35
17g 5p

Giờ tàu Đà Nẵng - Hà Nội

Đà Nẵng
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
13:53
05:30
15g 37p
SE20
18:45
11:55
17g 10p
SE4
12:45
04:50
16g 5p
SE6
02:23
19:12
16g 49p
SE8
22:59
15:33
16g 34p
TN2
09:25
03:43
18g 18p
SE10
10:03
03:55
17g 52p

 

dat phong khach san