Vé tàu Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Bình) 2024

Trang chủVé tàu Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Bình)
Vé tàu Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Bình)

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Đồng Hới và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/10/2023
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Đồng Hới
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
324
353
619
1027
914
858
1111
1041
SE3 / SE4
-
-
644
1140
1038
937
1226
1153
SE5 / SE6
292
327
556
915
834
728
699
660
SE19 / SE20
-
-
580
1015
925
830
1130
1065
TN1 / TN2
253
276
337
466
437
373
517
490
QB1 / QB2
345
410
550
890
835
770
975
975
SE 9 / SE 10
287
322
409
629
576
502
674
632
SE23 / SE24
320
360
455
725
695
605
750
740
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Đồng Hới và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Đồng Hới

Hà Nội
Đồng Hới
Thời gian tàu chạy
SE1
20:55
06:53
9g 58p
SE19
19:40
05:53
10g 13p
SE3
19:20
05:29
10g 9p
SE5
15:30
02:20
10g 50p
SE7
06:10
16:37
10g 27p
TN1
14:35
01:32
10g 57p
SE9
13:05
00:23
11g 18p
QB1
20:15
06:30
10g 15p
SE17
20:25
07:54
11g 29p
SE23
20:05
06:32
10g 27p

Giờ tàu Đồng Hới - Hà Nội

Đồng Hới
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
19:30
06:00
10g 30p
SE20
23:55
11:40
-13g 45p
SE4
18:49
05:40
10g 51p
SE6
17:05
04:35
11g 30p
SE8
07:02
19:12
12g 10p
TN2
15:54
03:43
11g 49p
QB2
16:50
04:15
11g 25p
SE24
17:32
05:30
11g 58p
SE10
15:59
04:55
12g 56p

 

dat phong khach san