Vé tàu Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Bình) 2023

Trang chủVé tàu Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Bình)
Vé tàu Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Bình)

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Đồng Hới và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Đồng Hới
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
324
353
418
627
573
502
688
635
SE3 / SE4
-
393
509
764
698
610
864
796
SE5 / SE6
292
327
416
622
566
489
669
630
SE7 / SE8
292
327
416
652
593
512
701
660
SE19 / SE20
265
300
365
540
510
430
600
550
TN1 / TN2
253
276
337
436
407
343
487
460
QB1 / QB2
345
410
550
860
805
740
945
945
SE 9 / SE 10
287
322
409
599
546
472
644
602
SE23 / SE24
320
360
455
695
665
575
720
710
Giá vé Tết 2020 Hành trình Hà Nội -  Đồng Hới
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
726
813
987
953
875
1010
990
SE3 / SE4
-
-
-
-
-
-
-
-
SE5 / SE6
-
706
790
972
939
872
997
974
SE7 / SE8
-
341
438
693
631
545
760
709
TN19 / TN20
426
449
485
550
533
497
586
556
SE17 / SE18
326
390
468
750
700
637
800
770
SE 9 / SE 10
631
693
764
869
841
781
918
880
SE13 / SE14
267
359
386
544
523
451
571
566
TN 7 / TN 8
186
232
248
340
330
287
360
354
TN17 / TN18
617
649
704
802
777
722
859
811
TN 5 / TN 6
631
693
764
869
841
781
918
880
Giá vé áp dụng từ 15/01/2021
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Đồng Hới và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Đồng Hới

Hà Nội
Đồng Hới
Thời gian tàu chạy
SE1
22:15
07:59
9g 44p
SE19
20:10
06:24
10g 14p
SE3
19:25
05:45
10g 20p
SE5
15:45
02:37
10g 52p
SE7
06:00
16:25
10g 25p
TN1
14:35
01:32
10g 57p
SE9
14:25
01:19
10g 54p
QB1
21:25
07:30
10g 5p
SE23
20:05
06:32
10g 27p

Giờ tàu Đồng Hới - Hà Nội

Đồng Hới
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
19:21
05:40
10g 19p
SE20
00:53
11:55
11g 2p
SE4
18:30
05:00
10g 30p
SE6
17:22
04:17
10g 55p
SE8
07:25
19:12
11g 47p
TN2
15:54
03:43
11g 49p
QB2
16:50
04:15
11g 25p
SE24
17:32
05:30
11g 58p
SE10
16:14
03:08
10g 54p

 

dat phong khach san