Vé tàu Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Bình) 2019

Trang chủVé tàu Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Bình)
Vé tàu Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Bình)

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Đồng Hới và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/09/2018
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Đồng Hới
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
452
656
606
522
731
690
SE3 / SE4
-
-
487
738
692
580
822
776
SE5 / SE6
311
332
446
671
619
533
747
705
SE7 / SE8
285
364
406
620
568
493
670
611
SE19 / SE20
337
403
485
774
716
662
828
794
TN1 / TN2
253
276
337
436
407
343
487
460
QB1 / QB2
310
400
425
740
675
580
810
755
SE 9 / SE 10
278
319
395
590
541
457
639
583
SE23 / SE24
320
360
455
695
665
575
720
710
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Đồng Hới và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Đồng Hới

Hà Nội
Đồng Hới
Thời gian tàu chạy
SE1
22:20
07:49
9g 29p
SE19
20:10
06:24
10g 14p
SE3
19:30
03:40
8g 10p
SE5
09:00
19:15
10g 15p
SE7
06:00
16:21
10g 21p
TN1
14:35
01:32
10g 57p
SE9
14:30
01:21
10g 51p
QB1
21:25
07:30
10g 5p
SE23
20:05
06:32
10g 27p

Giờ tàu Đồng Hới - Hà Nội

Đồng Hới
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
19:40
05:30
9g 50p
SE20
00:53
11:55
11g 2p
SE4
18:40
04:50
10g 10p
SE6
08:42
19:12
10g 30p
SE8
04:50
15:33
10g 43p
TN2
15:54
03:43
11g 49p
QB2
16:50
04:15
11g 25p
SE24
17:32
05:30
11g 58p
SE10
16:25
03:55
11g 30p

 

dat phong khach san