Vé tàu Hà Nội - Lăng Cô 2024

Trang chủVé tàu Hà Nội - Lăng Cô
Vé tàu Hà Nội - Lăng Cô

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Lăng Cô và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/10/2023
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Lăng Cô
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
TN1 / TN2
334
401
481
721
661
595
757
744
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Lăng Cô và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Lăng Cô

Hà Nội
Lăng Cô
Thời gian tàu chạy

Giờ tàu Lăng Cô - Hà Nội

Lăng Cô
Hà Nội
Thời gian tàu chạy

 

dat phong khach san