Vé tàu Hà Nội - Bỉm Sơn 2018

Trang chủVé tàu Hà Nội - Bỉm Sơn
Vé tàu Hà Nội - Bỉm Sơn

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Bỉm Sơn và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/09/2017
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Bỉm Sơn
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE5 / SE6
110
115
148
215
202
179
236
224
TN1 / TN2
101
109
129
191
180
157
209
199
SE 9 / SE 10
115
129
156
240
222
193
257
237
Giá vé Tết 2018 Hành trình Hà Nội -  Bỉm Sơn
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE5 / SE6
177
190
210
275
255
244
275
252
TN17 / TN18
103
125
131
185
179
161
194
181
Giá vé áp dụng từ 20/01/2018
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Bỉm Sơn và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Bỉm Sơn

Hà Nội
Bỉm Sơn
Thời gian tàu chạy
SE5
09:00
11:53
2g 53p
TN1
14:35
17:45
3g 10p
SE9
14:35
17:45
3g 10p

Giờ tàu Bỉm Sơn - Hà Nội

Bỉm Sơn
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE20
09:21
12:33
3g 12p
SE6
16:52
19:58
3g 6p
TN2
00:44
03:43
2g 59p

 

dat phong khach san