Vé tàu Hà Nội - Thanh Hóa 2018

Trang chủVé tàu Hà Nội - Thanh Hóa
Vé tàu Hà Nội - Thanh Hóa

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Thanh Hóa và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/09/2017
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Thanh Hóa
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
Ngồi mềm
Tầng 2
SE1 / SE2
-
-
186
247
231
204
272
259
-
SE3 / SE4
-
-
199
288
272
233
2617
301
-
SE5 / SE6
142
150
190
255
238
210
280
267
-
SE7 / SE8
134
149
178
255
236
209
272
251
-
SE19 / SE20
126
140
167
210
200
175
230
220
-
TN1 / TN2
132
142
167
224
211
182
247
235
-
NA1 / NA2
140
175
185
255
244
218
281
271
235
SE 9 / SE 10
132
146
174
244
226
196
261
241
-
SE23 / SE24
135
150
180
255
245
215
265
260
-
SE35 /SE36
155
170
205
255
240
210
280
280
-
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Thanh Hóa và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Thanh Hóa

Hà Nội
Thanh Hóa
Thời gian tàu chạy
NA1
22:45
02:51
4g 6p
NA3
23:05
05:33
6g 28p
SE1
22:20
01:25
3g 5p
SE19
20:10
23:33
3g 23p
SE5
09:00
12:31
3g 31p
SE7
06:00
09:28
3g 28p
TN1
14:35
18:24
3g 49p
SE23
20:05
23:35
3g 30p
SE3
19:30
22:52
3g 22p
SE9
14:30
18:27
3g 57p
SE35
13:10
17:15
4g 5p

Giờ tàu Thanh Hóa - Hà Nội

Thanh Hóa
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
NA2
00:14
03:54
3g 40p
NA4
23:31
03:35
4g 4p
SE20
08:01
11:55
3g 54p
SE6
15:35
19:12
3g 37p
SE8
11:54
15:33
3g 39p
TN2
00:04
03:43
3g 39p
SE24
02:16
05:30
3g 14p
SE2
02:17
05:30
3g 13p
SE4
01:28
04:50
3g 22p
SE10
00:11
03:55
3g 44p
SE36
10:11
19:58
9g 47p

 

dat phong khach san