Vé tàu Hà Nội - Thanh Hóa 2018

Trang chủVé tàu Hà Nội - Thanh Hóa
Vé tàu Hà Nội - Thanh Hóa

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Thanh Hóa và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/09/2017
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Thanh Hóa
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
Ngồi mềm
Tầng 2
SE1 / SE2
-
-
186
247
231
204
272
259
-
SE3 / SE4
-
-
199
288
272
233
2617
301
-
SE5 / SE6
142
150
190
255
238
210
280
267
-
SE7 / SE8
134
149
178
255
236
209
272
251
-
SE19 / SE20
120
135
155
225
215
185
245
230
-
TN1 / TN2
132
142
167
224
211
182
247
235
-
NA1 / NA2
125
145
155
205
195
170
225
215
235
SE 9 / SE 10
132
146
174
244
226
196
261
241
-
SE23 / SE24
135
150
180
255
245
215
265
260
-
SE35 /SE36
130
140
175
215
205
180
245
230
-
Giá vé Tết 2018 Hành trình Hà Nội -  Thanh Hóa
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
Ngồi mềm
Tầng 2
SE1 / SE2
235
252
277
338
314
298
342
326
-
SE5 / SE6
220
236
260
328
305
290
331
315
-
SE7 / SE8
220
236
260
328
305
290
331
315
-
SE13 / SE14
128
161
171
226
218
193
235
233
-
TN17 / TN18
128
155
164
217
211
187
229
225
-
TN 5 / TN 6
121
146
154
203
197
175
214
211
-
Giá vé áp dụng từ 20/01/2018
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Thanh Hóa và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Thanh Hóa

Hà Nội
Thanh Hóa
Thời gian tàu chạy
NA1
22:30
02:51
4g 21p
NA3
21:55
03:17
5g 22p
SE1
19:30
22:55
3g 25p
SE19
20:10
23:33
3g 23p
SE5
09:00
12:32
3g 32p
SE7
06:00
09:28
3g 28p
TN1
14:35
18:24
3g 49p
SE23
20:05
23:35
3g 30p
SE3
22:00
01:13
3g 13p
SE9
14:35
18:24
3g 49p
SE35
14:05
17:28
3g 23p

Giờ tàu Thanh Hóa - Hà Nội

Thanh Hóa
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
NA2
00:14
03:54
3g 40p
NA4
23:31
03:35
4g 4p
SE20
08:23
12:33
4g 10p
SE6
16:11
19:58
3g 47p
SE8
11:54
15:33
3g 39p
TN2
00:04
03:43
3g 39p
SE24
02:16
05:30
3g 14p
SE2
01:19
04:50
3g 31p
SE4
02:17
05:30
3g 13p
SE10
00:04
03:43
3g 39p
SE36
10:18
13:20
3g 2p

 

dat phong khach san