Vé tàu Hà Nội - Cầu Giát 2024

Trang chủVé tàu Hà Nội - Cầu Giát
Vé tàu Hà Nội - Cầu Giát

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Cầu Giát và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/10/2023
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Cầu Giát
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
NA1 / NA2
185
245
265
405
385
340
445
425
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Cầu Giát và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Cầu Giát

Hà Nội
Cầu Giát
Thời gian tàu chạy

Giờ tàu Cầu Giát - Hà Nội

Cầu Giát
Hà Nội
Thời gian tàu chạy

 

dat phong khach san