Vé tàu Hà Nội - Huế 2019

Trang chủVé tàu Hà Nội - Huế
Vé tàu Hà Nội - Huế

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Huế và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/09/2018
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Huế
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
583
870
803
688
971
916
SE3 / SE4
-
-
625
1029
965
804
1151
1084
SE5 / SE6
397
425
575
874
805
691
976
920
SE7 / SE8
344
397
495
764
698
604
827
753
SE19 / SE20
400
480
580
1017
940
867
1090
1044
TN1 / TN2
317
348
428
599
557
466
670
633
SE 9 / SE 10
335
386
482
727
664
560
788
718
SE23 / SE24
405
460
585
975
935
805
1010
1000
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Huế và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Huế

Hà Nội
Huế
Thời gian tàu chạy
SE1
22:20
10:52
12g 32p
SE19
20:10
09:42
13g 32p
SE3
19:30
08:30
13g 60p
SE5
09:00
22:21
13g 21p
SE7
06:00
19:47
13g 47p
TN1
14:35
04:55
14g 20p
SE9
14:30
04:39
14g 9p
SE23
20:05
09:49
13g 44p

Giờ tàu Huế - Hà Nội

Huế
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
16:26
05:30
13g 4p
SE20
21:31
11:55
14g 24p
SE4
15:31
04:50
13g 19p
SE6
05:00
19:12
14g 12p
SE8
01:36
15:33
13g 57p
TN2
12:41
03:43
15g 2p
SE24
14:00
05:30
15g 30p
SE10
13:05
03:55
14g 50p

 

dat phong khach san