Vé tàu Hà Nội - Huế 2024

Trang chủVé tàu Hà Nội - Huế
Vé tàu Hà Nội - Huế

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Huế và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/10/2023
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Huế
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
396
433
744
1224
1088
1021
1327
1242
SE3 / SE4
-
-
814
1350
1228
1107
1454
1366
SE5 / SE6
353
397
636
1113
1012
882
1275
1189
SE19 / SE20
-
-
750
1235
1125
1010
1375
1300
TN1 / TN2
317
348
428
629
587
496
700
663
SE 9 / SE 10
347
391
738
701
609
609
824
771
SE23 / SE24
405
460
585
1005
965
835
1040
1030
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Huế và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Huế

Hà Nội
Huế
Thời gian tàu chạy
SE1
20:55
09:59
13g 4p
SE19
19:40
09:13
13g 33p
SE3
19:20
08:40
13g 20p
SE5
15:30
05:34
-10g 4p
SE7
06:10
20:33
14g 23p
TN1
14:35
04:55
14g 20p
SE9
13:05
03:32
14g 27p
SE23
20:05
09:49
13g 44p

Giờ tàu Huế - Hà Nội

Huế
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
16:24
06:00
13g 36p
SE20
20:41
11:40
14g 59p
SE4
15:32
05:40
14g 8p
SE6
13:43
04:35
14g 52p
SE8
03:34
19:12
15g 38p
TN2
12:41
03:43
15g 2p
SE24
14:00
05:30
15g 30p
SE10
12:42
04:55
16g 13p

 

dat phong khach san