Vé tàu Hà Nội - Biên Hòa 2018

Trang chủVé tàu Hà Nội - Biên Hòa
Vé tàu Hà Nội - Biên Hòa

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Biên Hòa và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/09/2017
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Biên Hòa
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
952
1308
1228
1028
1463
1378
SE3 / SE4
-
-
998
1332
1247
1037
1491
1403
SE5 / SE6
627
673
924
1277
1203
1008
1440
1355
SE7 / SE8
623
725
917
1343
1225
1053
1456
1323
TN1 / TN2
621
688
858
1163
1078
894
1308
1232
TN1 / TN2
624
725
924
1292
1176
1048
1362
1338
SE 9 / SE 10
605
705
891
1276
1162
973
1386
1259
Giá vé Tết 2018 Hành trình Hà Nội -  Biên Hòa
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
1570
1706
1918
2410
2214
2092
2443
2300
SE5 / SE6
683
954
1035
1496
1435
1224
1578
1561
SE7 / SE8
683
954
1035
1196
1435
1224
1578
1561
TN17 / TN18
617
809
877
1265
1215
1041
1349
1321
Giá vé áp dụng từ 20/01/2018
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Biên Hòa và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Biên Hòa

Hà Nội
Biên Hòa
Thời gian tàu chạy
SE5
09:00
19:12
34g 12p
TN1
14:35
02:04
35g 29p
SE1
19:30
03:56
32g 26p
SE7
06:00
15:22
33g 22p
SE3
22:00
04:39
30g 39p
SE9
14:35
02:04
35g 29p

Giờ tàu Biên Hòa - Hà Nội

Biên Hòa
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
20:12
04:50
32g 38p
SE4
22:39
05:30
30g 51p
SE6
09:42
19:58
34g 16p
TN2
15:28
03:43
-12g 15p
SE8
06:42
15:33
32g 51p
SE10
15:28
03:43
36g 15p

 

dat phong khach san