Vé tàu Hà Nội - Biên Hòa 2023

Trang chủVé tàu Hà Nội - Biên Hòa
Vé tàu Hà Nội - Biên Hòa

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Biên Hòa và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Biên Hòa
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
712
761
913
1236
1125
980
1362
1253
SE3 / SE4
-
782
1029
1358
1238
1077
1541
1417
SE5 / SE6
663
759
979
1484
1369
1187
1612
1496
SE7 / SE8
663
759
979
1484
1369
1187
1612
2584
TN1 / TN2
621
688
858
1163
1078
894
1308
1232
TN1 / TN2
624
725
924
1292
1176
1048
1362
1338
SE 9 / SE 10
590
669
867
1188
1077
925
1281
1193
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Biên Hòa và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Biên Hòa

Hà Nội
Biên Hòa
Thời gian tàu chạy
SE5
15:30
03:33
36g 3p
TN1
14:35
02:04
35g 29p
SE1
22:00
05:42
-17g 42p
SE7
06:10
17:25
35g 15p
SE3
19:20
04:49
33g 29p
SE9
21:00
09:39
36g 39p

Giờ tàu Biên Hòa - Hà Nội

Biên Hòa
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
21:40
05:50
32g 10p
SE4
19:47
05:25
33g 38p
SE6
16:17
04:17
36g 60p
TN2
15:28
03:43
-12g 15p
SE8
07:32
19:12
35g 40p
SE10
22:17
10:35
36g 18p

 

dat phong khach san