Vé tàu Hà Nội - Biên Hòa 2019

Trang chủVé tàu Hà Nội - Biên Hòa
Vé tàu Hà Nội - Biên Hòa

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Biên Hòa và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/09/2018
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Biên Hòa
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
952
1308
1228
1028
1463
1378
SE3 / SE4
-
-
998
1332
1247
1037
1491
1403
SE5 / SE6
627
673
924
1277
1203
1008
1440
1355
SE7 / SE8
623
725
917
1343
1225
1053
1456
1323
TN1 / TN2
621
688
858
1163
1078
894
1308
1232
TN1 / TN2
624
725
924
1292
1176
1048
1362
1338
SE 9 / SE 10
605
705
891
1276
1162
973
1386
1259
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Biên Hòa và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Biên Hòa

Hà Nội
Biên Hòa
Thời gian tàu chạy
SE5
09:00
17:54
32g 54p
TN1
14:35
02:04
35g 29p
SE1
22:20
05:04
-18g 44p
SE7
06:00
15:22
33g 22p
SE3
19:30
03:57
32g 27p
SE9
14:30
01:55
35g 25p

Giờ tàu Biên Hòa - Hà Nội

Biên Hòa
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
22:34
05:30
30g 56p
SE4
20:32
04:50
32g 18p
SE6
09:42
19:12
33g 30p
TN2
15:28
03:43
-12g 15p
SE8
06:42
15:33
32g 51p
SE10
15:28
03:55
36g 27p

 

dat phong khach san