Vé tàu Hà Nội - Bồng Sơn 2024

Trang chủVé tàu Hà Nội - Bồng Sơn
Vé tàu Hà Nội - Bồng Sơn

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Bồng Sơn và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/10/2023
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Bồng Sơn
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE5 / SE6
487
557
860
1305
1186
1031
1484
1383
TN1 / TN2
445
491
609
832
776
651
931
879
SE 9 / SE 10
498
568
729
1151
1065
929
1247
1150
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Bồng Sơn và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Bồng Sơn

Hà Nội
Bồng Sơn
Thời gian tàu chạy
TN1
14:35
13:11
-2g 36p
SE9
21:00
19:17
22g 17p

Giờ tàu Bồng Sơn - Hà Nội

Bồng Sơn
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
TN2
04:26
03:43
23g 17p
SE6
05:23
04:17
22g 54p
SE10
11:08
10:35
23g 27p

 

dat phong khach san