Vé tàu Hà Nội - Bồng Sơn 2018

Trang chủVé tàu Hà Nội - Bồng Sơn
Vé tàu Hà Nội - Bồng Sơn

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Bồng Sơn và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/09/2017
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Bồng Sơn
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
710
970
912
765
1084
1020
SE5 / SE6
487
557
713
967
910
766
1090
1026
TN1 / TN2
445
491
609
802
746
621
901
849
SE 9 / SE 10
449
521
655
951
867
728
1031
938
Giá vé Tết 2018 Hành trình Hà Nội -  Bồng Sơn
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
Giá vé áp dụng từ 20/01/2018
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Bồng Sơn và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Bồng Sơn

Hà Nội
Bồng Sơn
Thời gian tàu chạy
TN1
14:35
13:11
-2g 36p
SE1
19:30
16:04
20g 34p
SE9
14:35
12:59
22g 24p

Giờ tàu Bồng Sơn - Hà Nội

Bồng Sơn
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
TN2
04:26
03:43
23g 17p
SE2
08:34
04:50
20g 16p
SE6
22:38
19:58
-3g 20p
SE10
04:26
03:43
23g 17p

 

dat phong khach san