Vé tàu Hà Nội - Ninh Bình 2023

Trang chủVé tàu Hà Nội - Ninh Bình
Vé tàu Hà Nội - Ninh Bình

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Ninh Bình và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Ninh Bình
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE3 / SE4
-
100
122
173
162
146
190
179
SE5 / SE6
103
113
138
195
181
162
207
197
SE7 / SE8
102
111
136
216
200
177
229
218
SE19 / SE20
80
85
100
150
145
130
165
155
TN1 / TN2
89
95
112
165
156
137
180
172
SE 9 / SE 10
100
110
134
184
172
153
196
185
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Ninh Bình và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Ninh Bình

Hà Nội
Ninh Bình
Thời gian tàu chạy
SE19
19:50
22:02
2g 12p
SE5
15:30
17:48
2g 18p
SE7
06:10
08:27
2g 17p
TN1
14:35
17:03
2g 28p
SE1
22:00
00:10
-22g 10p
SE3
19:20
21:36
2g 16p
SE9
21:00
23:18
2g 18p

Giờ tàu Ninh Bình - Hà Nội

Ninh Bình
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE20
09:24
11:55
2g 31p
SE8
16:35
19:12
2g 37p
TN2
01:23
03:43
2g 20p
SE2
03:31
05:50
2g 19p
SE4
03:01
05:25
2g 24p

 

dat phong khach san