Vé tàu Hà Nội - Ninh Bình 2019

Trang chủVé tàu Hà Nội - Ninh Bình
Vé tàu Hà Nội - Ninh Bình

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Ninh Bình và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/06/2019
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Ninh Bình
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE3 / SE4
-
-
161
226
212
208
243
227
SE5 / SE6
131
148
181
259
240
224
279
261
SE7 / SE8
129
146
178
255
236
220
274
257
SE19 / SE20
98
113
131
190
178
167
200
193
TN1 / TN2
89
95
112
165
156
137
180
172
SE 9 / SE 10
122
138
167
240
222
208
257
236
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Ninh Bình và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Ninh Bình

Hà Nội
Ninh Bình
Thời gian tàu chạy
SE19
20:10
22:22
2g 12p
SE5
09:00
11:17
2g 17p
SE7
06:00
08:19
2g 19p
TN1
14:35
17:03
2g 28p
SE3
19:30
21:44
2g 14p
SE9
14:30
17:13
2g 43p

Giờ tàu Ninh Bình - Hà Nội

Ninh Bình
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE20
09:24
11:55
2g 31p
SE6
16:51
19:12
2g 21p
SE8
13:14
15:33
2g 19p
TN2
01:23
03:43
2g 20p
SE2
03:20
05:30
2g 10p
SE4
03:21
04:50
1g 29p

 

dat phong khach san