Vé tàu Hà Nội - Ninh Bình 2023

Trang chủVé tàu Hà Nội - Ninh Bình
Vé tàu Hà Nội - Ninh Bình

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Ninh Bình và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Ninh Bình
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE3 / SE4
-
100
122
173
162
146
190
179
SE5 / SE6
103
113
138
195
181
162
207
197
SE7 / SE8
102
111
136
216
200
177
229
218
SE19 / SE20
80
85
100
150
145
130
165
155
TN1 / TN2
89
95
112
165
156
137
180
172
SE 9 / SE 10
100
110
134
184
172
153
196
185
Giá vé Tết 2020 Hành trình Hà Nội -  Ninh Bình
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE5 / SE6
-
172
189
241
234
220
246
231
SE7 / SE8
-
120
147
227
210
186
246
221
TN17 / TN18
153
160
171
201
197
184
212
192
Giá vé áp dụng từ 15/01/2021
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Ninh Bình và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Ninh Bình

Hà Nội
Ninh Bình
Thời gian tàu chạy
SE19
20:10
22:22
2g 12p
SE5
15:45
18:01
2g 16p
SE7
06:00
08:16
2g 16p
TN1
14:35
17:03
2g 28p
SE3
19:25
21:41
2g 16p
SE9
14:25
16:50
2g 25p

Giờ tàu Ninh Bình - Hà Nội

Ninh Bình
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE20
09:24
11:55
2g 31p
SE8
16:30
19:12
2g 42p
TN2
01:23
03:43
2g 20p
SE2
03:26
05:40
2g 14p

 

dat phong khach san