Vé tàu Hà Nội - Tuy Hòa 2024

Trang chủVé tàu Hà Nội - Tuy Hòa
Vé tàu Hà Nội - Tuy Hòa

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Tuy Hòa và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/10/2023
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Tuy Hòa
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
621
695
981
1435
1274
1194
1557
1455
SE3 / SE4
-
-
984
1552
1409
1270
1671
1570
SE5 / SE6
589
673
866
1300
1201
1047
1408
1309
TN1 / TN2
515
569
708
967
899
752
1083
1021
SE 9 / SE 10
540
612
792
1101
1002
865
1185
1106
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Tuy Hòa và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Tuy Hòa

Hà Nội
Tuy Hòa
Thời gian tàu chạy
SE1
20:55
20:20
23g 25p
SE5
15:30
17:29
25g 59p
SE7
06:10
07:22
25g 12p
TN1
14:35
16:25
25g 50p
SE3
19:20
19:18
23g 58p
SE9
13:05
15:17
26g 12p

Giờ tàu Tuy Hòa - Hà Nội

Tuy Hòa
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
TN2
01:03
03:43
26g 40p
SE6
01:52
04:35
26g 43p
SE2
06:06
06:00
23g 54p
SE4
04:47
05:40
24g 53p
SE8
16:21
19:12
26g 51p
SE10
00:23
04:55
28g 32p

 

dat phong khach san