Vé tàu Hà Nội - Tuy Hòa 2023

Trang chủVé tàu Hà Nội - Tuy Hòa
Vé tàu Hà Nội - Tuy Hòa

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Tuy Hòa và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Tuy Hòa
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
621
695
834
1126
1027
894
1241
1141
SE3 / SE4
-
707
929
1225
1116
972
1389
1277
SE5 / SE6
589
673
866
1270
1171
1017
1378
1279
SE7 / SE8
550
623
866
1270
1171
1017
1378
1286
TN1 / TN2
515
569
708
937
869
722
1053
991
SE 9 / SE 10
540
612
792
1071
972
835
1155
1076
Giá vé Tết 2020 Hành trình Hà Nội -  Tuy Hòa
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
1478
1661
2028
1955
1793
2077
2035
SE3 / SE4
-
1478
1661
2068
1993
1829
2119
2073
SE5 / SE6
-
1442
1619
1919
1854
1720
1972
1925
SE7 / SE8
-
627
819
1198
1087
933
1317
1226
TN17 / TN18
1295
1369
1492
1735
1678
1558
1861
1756
Giá vé áp dụng từ 15/01/2021
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Tuy Hòa và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Tuy Hòa

Hà Nội
Tuy Hòa
Thời gian tàu chạy
SE1
22:15
21:01
22g 46p
SE5
15:45
17:21
25g 36p
SE7
06:00
07:19
25g 19p
TN1
14:35
16:25
25g 50p
SE3
19:25
19:57
24g 32p
SE9
14:25
16:28
26g 3p

Giờ tàu Tuy Hòa - Hà Nội

Tuy Hòa
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
TN2
01:03
03:43
26g 40p
SE6
02:33
04:17
25g 44p
SE2
06:22
05:40
23g 18p
SE4
04:34
05:00
24g 26p
SE8
16:10
19:12
27g 2p
SE10
01:19
03:08
25g 49p

 

dat phong khach san