Vé tàu Hà Nội - Tuy Hòa 2019

Trang chủVé tàu Hà Nội - Tuy Hòa
Vé tàu Hà Nội - Tuy Hòa

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Tuy Hòa và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/09/2018
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Tuy Hòa
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
867
1190
1140
977
1256
1240
SE3 / SE4
-
-
912
1215
1138
947
1359
1280
SE5 / SE6
583
626
857
1114
1027
878
1246
1173
SE7 / SE8
535
622
785
1110
1013
873
1203
1093
TN1 / TN2
515
569
708
937
869
722
1053
991
SE 9 / SE 10
505
554
739
1021
932
782
1108
1009
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Tuy Hòa và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Tuy Hòa

Hà Nội
Tuy Hòa
Thời gian tàu chạy
SE1
22:20
20:26
22g 6p
SE5
09:00
08:47
23g 47p
SE7
06:00
06:15
24g 15p
TN1
14:35
16:25
25g 50p
SE3
19:30
19:09
23g 39p
SE9
14:30
15:31
25g 1p

Giờ tàu Tuy Hòa - Hà Nội

Tuy Hòa
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
TN2
01:03
03:43
26g 40p
SE6
18:37
19:12
24g 35p
SE2
06:51
05:30
22g 39p
SE4
05:21
04:50
23g 29p
SE8
15:30
15:33
24g 3p
SE10
01:57
03:55
25g 58p

 

dat phong khach san