Vé tàu Hà Nội - Tuy Hòa 2023

Trang chủVé tàu Hà Nội - Tuy Hòa
Vé tàu Hà Nội - Tuy Hòa

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Tuy Hòa và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Tuy Hòa
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
621
695
834
1126
1027
894
1241
1141
SE3 / SE4
-
707
929
1225
1116
972
1389
1277
SE5 / SE6
589
673
866
1270
1171
1017
1378
1279
SE7 / SE8
550
623
866
1270
1171
1017
1378
1286
TN1 / TN2
515
569
708
937
869
722
1053
991
SE 9 / SE 10
540
612
792
1071
972
835
1155
1076
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Tuy Hòa và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Tuy Hòa

Hà Nội
Tuy Hòa
Thời gian tàu chạy
SE1
22:00
20:42
22g 42p
SE5
15:30
17:16
25g 46p
SE7
06:10
07:24
25g 14p
TN1
14:35
16:25
25g 50p
SE3
19:20
19:17
23g 57p
SE9
21:00
22:55
25g 55p

Giờ tàu Tuy Hòa - Hà Nội

Tuy Hòa
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
TN2
01:03
03:43
26g 40p
SE6
01:55
04:17
26g 22p
SE2
06:29
05:50
23g 21p
SE4
04:42
05:25
24g 43p
SE8
16:46
19:12
26g 26p
SE10
07:48
10:35
26g 47p

 

dat phong khach san