Vé tàu Hà Nội - Tháp Chàm 2019

Trang chủVé tàu Hà Nội - Tháp Chàm
Vé tàu Hà Nội - Tháp Chàm

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Tháp Chàm và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/09/2018
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Tháp Chàm
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
976
1287
1233
1056
1358
1340
SE3 / SE4
-
-
958
1277
1196
995
1430
1345
SE5 / SE6
618
664
910
1197
1103
943
1339
1261
SE7 / SE8
576
670
846
1212
1105
952
1313
1194
TN1 / TN2
578
640
798
1057
981
814
1189
1120
SE 9 / SE 10
560
651
822
1151
1050
880
1250
1137
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Tháp Chàm và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Tháp Chàm

Hà Nội
Tháp Chàm
Thời gian tàu chạy
SE5
09:00
12:40
27g 40p
SE7
06:00
10:10
28g 10p
TN1
14:35
20:18
29g 43p
SE9
14:30
20:07
29g 37p
SE3
19:30
22:43
27g 13p

Giờ tàu Tháp Chàm - Hà Nội

Tháp Chàm
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
03:19
05:30
26g 11p
SE6
14:45
19:12
28g 27p
SE8
11:48
15:33
27g 45p
TN2
20:52
03:43
30g 51p
SE10
21:24
03:55
30g 31p

 

dat phong khach san