Vé tàu Hà Nội - Tháp Chàm 2024

Trang chủVé tàu Hà Nội - Tháp Chàm
Vé tàu Hà Nội - Tháp Chàm

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Tháp Chàm và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/10/2023
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Tháp Chàm
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE3 / SE4
-
935
1033
1584
1465
1320
1690
1602
SE5 / SE6
634
725
935
1417
1309
1139
1536
1428
SE7 / SE8
579
892
986
1516
1385
1253
1610
1531
TN1 / TN2
578
640
798
1087
1011
844
1219
1150
SE 9 / SE 10
562
637
825
1158
1054
909
1248
1164
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Tháp Chàm và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Tháp Chàm

Hà Nội
Tháp Chàm
Thời gian tàu chạy
SE1
22:00
00:20
2g 20p
SE5
15:30
21:11
29g 41p
SE7
06:10
11:23
29g 13p
TN1
14:35
20:18
29g 43p
SE9
21:00
03:36
6g 36p
SE3
19:20
23:13
27g 53p

Giờ tàu Tháp Chàm - Hà Nội

Tháp Chàm
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
02:45
05:50
27g 5p
SE6
21:47
04:17
30g 30p
SE8
12:45
19:12
30g 27p
TN2
20:52
03:43
30g 51p
SE10
03:51
10:35
54g 44p

 

dat phong khach san