Vé tàu Hà Nội - Diêu Trì 2019

Trang chủVé tàu Hà Nội - Diêu Trì
Vé tàu Hà Nội - Diêu Trì

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Diêu Trì và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/06/2019
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Diêu Trì
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
1003
1311
1211
1176
1430
1322
SE3 / SE4
-
-
1013
1323
1222
1187
1443
1331
SE5 / SE6
609
707
896
1227
1119
1028
1337
1239
SE7 / SE8
609
707
896
1227
1119
1028
1337
1239
TN1 / TN2
475
525
652
861
800
665
967
911
SE 9 / SE 10
587
682
864
1181
1078
990
1287
1161
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Diêu Trì và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Diêu Trì

Hà Nội
Diêu Trì
Thời gian tàu chạy
SE1
22:20
18:36
20g 16p
SE3
19:30
17:16
21g 46p
SE5
09:00
06:42
21g 42p
SE7
06:00
04:08
22g 8p
TN1
14:35
14:31
23g 56p
SE9
14:30
13:44
23g 14p

Giờ tàu Diêu Trì - Hà Nội

Diêu Trì
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
08:41
05:30
20g 49p
SE4
07:11
04:50
21g 39p
SE6
20:58
19:12
22g 14p
SE8
17:29
15:33
22g 4p
TN2
02:55
03:43
24g 48p
SE10
03:48
03:55
24g 7p

 

dat phong khach san