Vé tàu Hà Nội - Diêu Trì 2023

Trang chủVé tàu Hà Nội - Diêu Trì
Vé tàu Hà Nội - Diêu Trì

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Diêu Trì và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Diêu Trì
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
572
640
767
1034
943
823
1139
1049
SE3 / SE4
-
670
879
1158
1056
920
1313
1208
SE5 / SE6
543
620
797
1166
1076
935
1266
1175
SE7 / SE8
507
574
742
1073
973
837
1157
1088
TN1 / TN2
475
525
652
861
800
665
967
911
SE 9 / SE 10
498
564
728
984
893
768
1061
989
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Diêu Trì và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Diêu Trì

Hà Nội
Diêu Trì
Thời gian tàu chạy
SE1
22:00
18:51
20g 51p
SE3
19:20
17:22
22g 2p
SE5
15:30
15:17
23g 47p
SE7
06:10
05:01
22g 51p
TN1
14:35
14:31
23g 56p
SE9
21:00
21:02
24g 2p

Giờ tàu Diêu Trì - Hà Nội

Diêu Trì
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
08:20
05:50
21g 30p
SE4
06:34
05:25
22g 51p
SE6
03:48
04:17
24g 29p
SE8
18:55
19:12
24g 17p
TN2
02:55
03:43
24g 48p
SE10
09:42
10:35
24g 53p

 

dat phong khach san