Vé tàu Hà Nội - Diêu Trì 2019

Trang chủVé tàu Hà Nội - Diêu Trì
Vé tàu Hà Nội - Diêu Trì

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Diêu Trì và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/09/2018
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Diêu Trì
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
789
1024
944
808
1144
1078
SE3 / SE4
-
-
852
1134
1062
885
1268
1194
SE5 / SE6
538
577
789
1024
944
808
1144
1078
SE7 / SE8
494
573
722
1019
944
808
1105
1005
TN1 / TN2
475
525
652
861
800
665
967
911
SE 9 / SE 10
480
558
702
969
884
743
1052
957
Giá vé Tết 2019 Hành trình Hà Nội -  Diêu Trì
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
1190
1290
1450
1820
1674
1583
1847
1740
SE3 / SE4
-
-
1450
1820
1674
1583
1847
1740
SE5 / SE6
1110
1203
1350
1646
1517
1473
1667
1574
SE7 / SE8
801
1156
1045
939
1218
1181
1042
1030
SE7 / SE8
1110
1203
1350
1646
1517
1473
1667
1574
TN19 / TN20
206
258
277
400
386
335
425
416
SE17 / SE18
433
596
644
924
886
760
973
963
SE 9 / SE 10
1070
1180
1304
1530
1410
1250
1605
1477
SE13 / SE14
461
635
687
987
947
811
1038
1028
TN 7 / TN 8
256
326
350
490
473
410
522
510
TN17 / TN18
457
595
643
921
886
761
981
961
TN 5 / TN 6
291
371
401
563
541
469
599
587
Giá vé áp dụng từ 15/01/2019
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Diêu Trì và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Diêu Trì

Hà Nội
Diêu Trì
Thời gian tàu chạy
SE1
22:20
18:36
20g 16p
SE3
19:30
17:16
21g 46p
SE5
09:00
06:42
21g 42p
SE7
06:00
04:08
22g 8p
TN1
14:35
14:31
23g 56p
SE9
14:30
13:44
23g 14p

Giờ tàu Diêu Trì - Hà Nội

Diêu Trì
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
08:41
05:30
20g 49p
SE4
07:11
04:50
21g 39p
SE6
20:58
19:12
22g 14p
SE8
17:29
15:33
22g 4p
TN2
02:55
03:43
24g 48p
SE10
03:48
03:55
24g 7p

 

dat phong khach san