Vé tàu Hà Nội - Diêu Trì 2023

Trang chủVé tàu Hà Nội - Diêu Trì
Vé tàu Hà Nội - Diêu Trì

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Diêu Trì và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Diêu Trì
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
572
640
767
1034
943
823
1139
1049
SE3 / SE4
-
670
879
1158
1056
920
1313
1208
SE5 / SE6
543
620
797
1166
1076
935
1266
1175
SE7 / SE8
507
574
742
1073
973
837
1157
1088
TN1 / TN2
475
525
652
861
800
665
967
911
SE 9 / SE 10
498
564
728
984
893
768
1061
989
Giá vé Tết 2020 Hành trình Hà Nội -  Diêu Trì
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
1413
1587
1938
1869
1714
1984
1943
SE3 / SE4
-
1413
1587
1977
1905
1748
2024
1982
SE5 / SE6
-
1324
1485
1762
1701
1576
1809
1766
SE7 / SE8
-
600
783
1144
1037
891
1258
1171
TN19 / TN20
1006
1063
1157
1345
1300
1208
1441
1360
SE17 / SE18
663
728
803
1002
968
898
1058
1013
SE 9 / SE 10
1201
1323
1463
1705
1646
1525
1804
1725
SE13 / SE14
461
635
687
987
947
811
1038
1028
TN 7 / TN 8
1006
1063
1157
1345
1300
1208
1441
1360
TN17 / TN18
1189
1258
1369
1591
1541
1430
1707
1611
TN 5 / TN 6
1201
1323
1463
1705
1646
1525
1804
1725
Giá vé áp dụng từ 15/01/2021
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Diêu Trì và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Diêu Trì

Hà Nội
Diêu Trì
Thời gian tàu chạy
SE1
22:15
19:10
20g 55p
SE3
19:25
17:58
22g 33p
SE5
15:45
15:25
23g 40p
SE7
06:00
04:59
22g 59p
TN1
14:35
14:31
23g 56p
SE9
14:25
14:15
23g 50p

Giờ tàu Diêu Trì - Hà Nội

Diêu Trì
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
08:13
05:40
21g 27p
SE4
06:27
05:00
22g 33p
SE6
04:29
04:17
23g 48p
SE8
18:33
19:12
24g 39p
TN2
02:55
03:43
24g 48p
SE10
03:11
03:08
23g 57p

 

dat phong khach san