Vé tàu Hà Nội - Vinh 2024

Trang chủVé tàu Hà Nội - Vinh
Vé tàu Hà Nội - Vinh

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Vinh và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/10/2023
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Vinh
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
Ngồi mềm
Tầng 2
SE1 / SE2
222
241
396
644
577
544
694
652
-
SE3 / SE4
-
372
408
689
641
582
732
697
-
SE5 / SE6
210
233
358
585
536
468
637
597
-
SE7 / SE8
210
358
392
673
619
564
712
680
-
SE19 / SE20
175
200
375
595
550
495
660
625
-
TN1 / TN2
200
218
262
398
374
321
439
418
-
NA1 / NA2
230
300
325
535
520
445
645
625
385
QB1 / QB2
260
310
405
635
595
550
690
690
-
SE 9 / SE 10
207
230
287
443
407
359
472
444
-
SE23 / SE24
205
230
285
455
435
385
465
460
-
SE35 /SE36
220
245
330
525
505
440
550
535
-
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Vinh và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Vinh

Hà Nội
Vinh
Thời gian tàu chạy
NA1
22:35
06:10
7g 35p
NA3
23:00
06:40
7g 40p
SE1
22:00
03:31
5g 31p
SE19
19:50
01:54
6g 4p
SE3
19:20
01:15
5g 55p
SE5
15:30
21:35
6g 5p
SE7
06:10
12:14
6g 4p
TN1
14:35
20:58
6g 23p
SE9
21:00
03:59
6g 59p
QB1
20:15
02:18
6g 3p
SE23
20:05
02:01
5g 56p
SE35
13:45
20:20
6g 35p

Giờ tàu Vinh - Hà Nội

Vinh
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
NA2
22:00
04:50
6g 50p
NA4
19:55
03:35
7g 40p
SE2
23:50
05:50
6g 60p
SE20
05:41
11:55
6g 14p
SE4
23:00
05:25
6g 25p
SE6
21:07
04:17
7g 10p
SE8
12:17
19:12
6g 55p
TN2
21:01
03:43
6g 42p
QB2
21:36
04:15
6g 39p
SE24
22:24
05:30
7g 6p
SE10
04:15
10:35
30g 20p
SE36
12:40
19:47
7g 7p

 

dat phong khach san