Vé tàu Hà Nội - Vinh 2019

Trang chủVé tàu Hà Nội - Vinh
Vé tàu Hà Nội - Vinh

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Vinh và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/09/2018
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Vinh
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
Ngồi mềm
Tầng 2
SE1 / SE2
-
-
296
410
380
330
455
430
-
SE3 / SE4
-
-
331
407
376
330
547
517
-
SE5 / SE6
206
219
286
396
368
319
439
416
-
SE7 / SE8
205
233
285
426
392
342
459
420
-
SE19 / SE20
225
266
316
473
440
408
505
485
-
TN1 / TN2
200
218
262
368
344
291
409
388
-
NA1 / NA2
205
265
300
450
425
370
495
495
385
QB1 / QB2
200
225
280
395
370
315
435
410
-
SE 9 / SE 10
200
227
278
407
374
319
439
402
-
SE23 / SE24
205
230
285
425
405
355
435
430
-
SE35 /SE36
200
220
265
385
360
315
430
430
-
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Vinh và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Vinh

Hà Nội
Vinh
Thời gian tàu chạy
NA1
22:45
05:20
6g 35p
NA3
23:05
06:40
7g 35p
SE1
22:20
03:42
5g 22p
SE19
20:10
02:18
6g 8p
SE3
19:30
01:16
5g 46p
SE5
09:00
15:00
6g 60p
SE7
06:00
12:01
6g 1p
TN1
14:35
20:58
6g 23p
SE9
14:30
20:55
30g 25p
QB1
21:25
03:15
5g 50p
SE23
20:05
02:01
5g 56p
SE35
13:10
19:40
6g 30p

Giờ tàu Vinh - Hà Nội

Vinh
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
NA2
21:20
03:54
6g 34p
NA4
19:55
03:35
7g 40p
SE2
23:42
05:30
5g 48p
SE20
05:41
11:55
6g 14p
SE4
22:47
04:50
6g 3p
SE6
12:51
19:12
6g 21p
SE8
09:26
15:33
6g 7p
TN2
21:01
03:43
6g 42p
QB2
21:36
04:15
6g 39p
SE24
22:24
05:30
7g 6p
SE10
20:58
03:55
6g 57p
SE36
13:30
19:58
6g 28p

 

dat phong khach san