Vé tàu Hà Nội - Đông Hà 2019

Trang chủVé tàu Hà Nội - Đông Hà
Vé tàu Hà Nội - Đông Hà

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Đông Hà và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 15/09/2018
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Đông Hà
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
-
-
522
776
716
615
865
815
SE3 / SE4
-
-
570
837
784
655
934
880
SE5 / SE6
361
386
522
789
728
626
880
830
SE7 / SE8
316
364
453
695
636
551
752
685
SE19 / SE20
336
386
488
710
667
563
790
746
TN1 / TN2
291
320
392
536
499
419
599
566
SE 9 / SE 10
308
354
441
662
605
511
717
654
SE23 / SE24
370
420
535
820
785
675
845
835
Giá vé Tết 2019 Hành trình Hà Nội -  Đông Hà
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
708
766
858
1072
987
936
1087
1025
SE3 / SE4
-
-
858
1072
987
936
1087
1025
SE5 / SE6
640
693
775
982
904
855
993
938
SE7 / SE8
640
693
775
982
904
855
993
938
SE 9 / SE 10
665
730
806
860
795
707
902
832
SE13 / SE14
298
403
434
615
591
509
646
641
TN 7 / TN 8
186
232
248
340
330
287
360
354
TN17 / TN18
291
373
401
567
546
471
603
591
Giá vé áp dụng từ 15/01/2019
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Đông Hà và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Đông Hà

Hà Nội
Đông Hà
Thời gian tàu chạy
SE1
22:20
09:39
11g 19p
SE19
20:10
08:25
12g 15p
SE5
09:00
21:08
12g 8p
TN1
14:35
03:43
13g 8p
SE3
19:30
07:15
11g 45p
SE7
06:00
18:31
12g 31p
SE9
14:30
03:25
12g 55p
SE23
20:05
08:33
12g 28p

Giờ tàu Đông Hà - Hà Nội

Đông Hà
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
17:41
05:30
11g 49p
SE20
22:56
11:55
12g 59p
SE6
06:17
19:12
12g 55p
TN2
13:58
03:43
13g 45p
SE24
15:16
05:30
14g 14p
SE4
16:46
04:50
12g 4p
SE8
02:53
15:33
12g 40p
SE10
14:22
03:55
13g 33p

 

dat phong khach san