Vé tàu Hà Nội - Đông Hà 2024

Trang chủVé tàu Hà Nội - Đông Hà
Vé tàu Hà Nội - Đông Hà

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Đông Hà và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/10/2023
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Đông Hà
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
376
411
690
1165
1036
972
1263
1181
SE3 / SE4
-
640
706
1216
1128
1017
1297
1231
SE5 / SE6
324
364
632
1032
939
826
1182
1103
SE7 / SE8
324
580
639
1100
1006
913
1167
1110
SE19 / SE20
392
775
655
1070
980
875
1195
1125
TN1 / TN2
291
320
392
566
529
449
629
596
SE 9 / SE 10
319
358
456
808
749
657
873
1067
SE23 / SE24
370
420
535
850
815
705
875
865
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Đông Hà và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Đông Hà

Hà Nội
Đông Hà
Thời gian tàu chạy
SE1
22:00
09:32
11g 32p
SE19
19:50
08:05
12g 15p
SE5
15:30
04:15
12g 45p
TN1
14:35
03:43
13g 8p
SE3
19:20
07:12
11g 52p
SE7
06:10
18:56
12g 46p
SE9
21:00
10:13
13g 13p
SE23
20:05
08:33
12g 28p

Giờ tàu Đông Hà - Hà Nội

Đông Hà
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
17:46
05:50
12g 4p
SE20
22:56
11:55
12g 59p
SE6
14:58
04:17
13g 19p
TN2
13:58
03:43
13g 45p
SE24
15:16
05:30
14g 14p
SE4
16:48
05:25
12g 37p
SE8
04:53
19:12
14g 19p
SE10
20:45
10:35
13g 50p

 

dat phong khach san