Vé tàu Hà Nội - Đông Hà 2023

Trang chủVé tàu Hà Nội - Đông Hà
Vé tàu Hà Nội - Đông Hà

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Đông Hà và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Đông Hà
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
376
411
488
723
661
578
795
733
SE3 / SE4
-
440
572
845
772
594
956
881
SE5 / SE6
324
364
464
697
634
547
750
706
SE7 / SE8
324
364
464
731
665
573
787
741
SE19 / SE20
392
775
869
1069
1034
959
1098
1073
TN1 / TN2
291
320
392
536
499
419
599
566
SE 9 / SE 10
319
358
456
778
719
627
843
1037
SE23 / SE24
370
420
535
820
785
675
845
835
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Đông Hà và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Đông Hà

Hà Nội
Đông Hà
Thời gian tàu chạy
SE1
22:00
09:32
11g 32p
SE19
19:50
08:05
12g 15p
SE5
15:30
04:15
12g 45p
TN1
14:35
03:43
13g 8p
SE3
19:20
07:12
11g 52p
SE7
06:10
18:56
12g 46p
SE9
21:00
10:13
13g 13p
SE23
20:05
08:33
12g 28p

Giờ tàu Đông Hà - Hà Nội

Đông Hà
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
17:46
05:50
12g 4p
SE20
22:56
11:55
12g 59p
SE6
14:58
04:17
13g 19p
TN2
13:58
03:43
13g 45p
SE24
15:16
05:30
14g 14p
SE4
16:48
05:25
12g 37p
SE8
04:53
19:12
14g 19p
SE10
20:45
10:35
13g 50p

 

dat phong khach san