Vé tàu Hà Nội - Đông Hà 2024

Trang chủVé tàu Hà Nội - Đông Hà
Vé tàu Hà Nội - Đông Hà

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Đông Hà và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/10/2023
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Đông Hà
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SE1 / SE2
376
411
690
1165
1036
972
1263
1181
SE3 / SE4
-
-
706
1251
1138
1027
1346
1265
SE5 / SE6
324
364
632
1032
939
826
1182
1103
SE19 / SE20
-
-
680
1125
1025
920
1250
1180
TN1 / TN2
291
320
392
566
529
449
629
596
SE 9 / SE 10
319
358
456
808
749
657
873
1067
SE23 / SE24
370
420
535
850
815
705
875
865
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Đông Hà và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Đông Hà

Hà Nội
Đông Hà
Thời gian tàu chạy
SE1
20:55
08:45
11g 50p
SE19
19:40
07:58
12g 18p
SE5
15:30
04:14
12g 44p
TN1
14:35
03:43
13g 8p
SE3
19:20
07:25
12g 5p
SE7
06:10
19:18
13g 8p
SE9
13:05
02:17
13g 12p
SE23
20:05
08:33
12g 28p

Giờ tàu Đông Hà - Hà Nội

Đông Hà
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
SE2
17:35
06:00
12g 25p
SE20
21:54
11:40
13g 46p
SE6
14:56
04:35
13g 39p
TN2
13:58
03:43
13g 45p
SE24
15:16
05:30
14g 14p
SE4
16:47
05:40
12g 53p
SE8
04:49
19:12
14g 23p
SE10
13:57
04:55
14g 58p

 

dat phong khach san