Đường sắt tiếp tục mở bán vé tàu Thống Nhất , khu đoạn và cắt nối xe tàu khách 2020

Tin tức

Đường sắt tiếp tục mở bán vé tàu Thống Nhất , khu đoạn và cắt nối xe tàu khách

Cập nhật: 08:36, 02/03/2020

  ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI ĐIỆN :

- Các ga : Hà Nội , Hải Phòng , Lào Cai , Đồng Đăng , Quán Triều , Vinh , Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn.

- Chi nhánh VTĐS : Hà Nội , Đông Anh , Hải Phòng , LÀo Cai, Bỉm Sơn , Vinh, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Thuận , Sài Gòn.  

- Chi nhánh KTĐS : Hà Nội , Hà Lạng , Hà Thái Hải, Hà Thanh, Nghệ Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Nghĩa Bình, Phú Khánh, Sài Gòn.

- Chi nhánh Đoàn tiếp viên ĐS Hà Nội.

- Chi nhánh TX Hà Nội.

- Các phòng : KDVT, KHĐT, ATVT, QLPT, TC, CNTT, NS.

- Chi nhánh XN Đàu Máy : Hà Nội , Yên Viên, Vinh, Đà Nẵng, Sài Gòn.

- Trung tâm ĐHVT, Phòng ĐH Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn ( để phối hợp) .

- Công ty CP VTĐS Sài Gòn ( để phối hợp).

Cán cứ nhu cầu đi lại của hành khách, Đường Sắt Hà Nội yêu cầu :

I.        Tiếp tục mở bán vé các tàu Thống nhất , khu đoạn từ ngày 07/5/2020 đến hết 31/5/2020 với thành phần , phương án, bán vé theo các quy định hiện hành.

-       Hành trình , ga đỗ nhận trả khách theo quy định tại văn bản 2555/KH-ĐS ngày 16/8/2018 và 2833/KH-ĐS ngày 22/9/2017 của ĐSVN.

II.        Kế hoạch cắt nối xe tàu khách :

1.    Tàu SE19 xuất phát Hà Nội ngày 02/3/2020 và tàu SE20 xuất phát Đà Nẵng ngày 03/3/2020 nối thêm 1An28ĐH từ Hà Nội đến Đà Nẵng và ngược lại , vị trí nối giữa xe 11 và CV-PĐ đánh số 12 , dành các đơn vị bán vé.

2.    Tàu SE19 xuất phát Hà Nội ngày 06/3/2020 và tàu SE20 xuất phát Đà Nẵng ngày 07/3/2020 nối thêm 1An28ĐH ( xe đóng mới , nâng cấp 2018,2019) từ Hà Nội đến Đà Nẵng và ngược lại , vị trí nối giữa xe 9 và 10 đánh số 10A, dành các đơn vị bán vé.

3.    Tàu SE19 xuất phát Hà Nội ngày 21/3/2020 và tàu SE20 xuất phát Đà Nẵng ngày 22/3/2020 nối thêm 1An28ĐH từ Hà Nội đến Đà Nẵng và ngược lại , vị trí nối giữa xe 10 và CV-PĐ đánh số 11 , dành các đơn vị bán vé.

4.    Tàu SE19 xuất phát Hà Nội ngày 18/4/2020 và tàu SE20 xuất phát Đà Nẵng ngày 19/4/2020 nối thêm 1An28ĐH ( xe đóng mới , nâng cấp 2018,2019) từ Hà Nội đến Đà Nẵng và ngược lại , vị trí nối giữa xe 9 và CV-PĐ đánh số 10, dành các đơn vị bán vé.

5.    Tàu LP6/5 ngày 02/3/2020 nối thêm 2A64ĐH từ Hải Phòng đến Long Biên và ngược lại , vị trí nối cuối tàu LP5, giáp máy tàu LP6, đánh số 8,9, dành các đơn vị bán vé.

6.    Tàu LP2/3 ngày 02/3/2020 nối thêm 2B80 + 1Chl từ Hải Phòng đến Gia Lâm và ngược lại , vị trí nối cuối tàu LP3, giáp máy tàu LP2, đánh số xe khách 10,11, dành các đơn vị bán vé.

Các tin khác

Giảm giá vé tàu du lịch Nha Trang, Quy Nhơn (17/06/2020)

Thông báo chạy tàu tuyến Hà Nội - Lào Cai SP3/SP4 (09/06/2020)

Khai báo y tế bắt buộc phòng chống dịch Covid 19 (06/04/2020)

Đường sắt giảm giá vé chặng dài sau tết lên đến 50% (18/02/2020)

Đường sắt Việt Nam nối thêm toa xe, mở bán thêm vé tàu Tết (08/01/2020)