Vé tàu Hà Nội - Bảo Hà 2022

Trang chủVé tàu Hà Nội - Bảo Hà
Vé tàu Hà Nội - Bảo Hà

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Bảo Hà và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Bảo Hà
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SP
170
185
210
330
310
285
415
385
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Bảo Hà và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Bảo Hà

Hà Nội
Bảo Hà
Thời gian tàu chạy
LC3
06:10
13:48
7g 38p
LC7
23:05
06:54
7g 49p
SP5
19:40
02:25
6g 45p
SP1
21:35
03:46
6g 11p
SP3
22:00
04:21
6g 21p
SP7
22:30
04:51
6g 21p

Giờ tàu Bảo Hà - Hà Nội

Bảo Hà
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
LC4
11:55
19:32
7g 37p
SP2
22:31
04:32
6g 1p
SP4
23:15
05:30
6g 15p
SP6
23:26
06:45
7g 19p
SP8
21:21
04:20
6g 59p

 

dat phong khach san