Vé tàu Hà Nội - Yên Bái 2022

Trang chủVé tàu Hà Nội - Yên Bái
Vé tàu Hà Nội - Yên Bái

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Yên Bái và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Yên Bái
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SP
130
135
155
230
220
200
260
260
YB1 / YB2
112
123
136
198
189
173
216
216
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Yên Bái và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Yên Bái

Hà Nội
Yên Bái
Thời gian tàu chạy
LC3
06:10
10:50
4g 40p
LC7
23:05
04:12
5g 7p
SP3
22:00
02:13
4g 13p
SP5
19:40
23:24
3g 44p
SP7
22:30
02:39
4g 9p
YB1
13:15
13:42
18:10
4g 28p
SP1
21:35
01:25
3g 50p

Giờ tàu Yên Bái - Hà Nội

Yên Bái
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
LC4
14:53
19:32
4g 39p
SP2
00:38
04:32
3g 54p
SP6
02:10
06:45
4g 35p
SP8
23:38
04:20
4g 42p
YB2
07:35
12:03
12:35
5g 60p
SP4
01:28
05:30
4g 2p

 

dat phong khach san