Vé tàu Hà Nội - Mậu A (Yên Bái) 2022

Trang chủVé tàu Hà Nội - Mậu A (Yên Bái)
Vé tàu Hà Nội - Mậu A (Yên Bái)

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Mậu A và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Mậu A
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SP
145
155
175
265
255
230
300
300
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Mậu A và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Mậu A

Hà Nội
Mậu A
Thời gian tàu chạy
LC3
06:10
12:02
5g 52p
LC7
23:05
05:21
6g 16p
SP5
19:40
00:42
5g 2p
SP3
22:00
03:10
5g 10p

Giờ tàu Mậu A - Hà Nội

Mậu A
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
LC4
13:41
19:32
5g 51p
SP2
23:47
04:32
4g 45p
SP6
00:58
06:45
5g 47p

 

dat phong khach san