Vé tàu Hà Nội - Trái Hút (Yên Bái) 2023

Trang chủVé tàu Hà Nội - Trái Hút (Yên Bái)
Vé tàu Hà Nội - Trái Hút (Yên Bái)

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Trái Hút và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Trái Hút
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Trái Hút và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Trái Hút

Hà Nội
Trái Hút
Thời gian tàu chạy
LC3
06:10
12:31
6g 21p
LC7
23:05
05:51
6g 46p
SP1
21:35
02:45
5g 10p

Giờ tàu Trái Hút - Hà Nội

Trái Hút
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
LC4
13:11
19:32
6g 21p
SP4
00:03
05:02
05:25
29g 22p

 

dat phong khach san