Vé tàu Hà Nội - Vĩnh Yên 2022

Trang chủVé tàu Hà Nội - Vĩnh Yên
Vé tàu Hà Nội - Vĩnh Yên

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Vĩnh Yên và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Vĩnh Yên
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SP
76
91
96
131
126
116
146
146
YB1 / YB2
73
77
82
105
101
95
111
111
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Vĩnh Yên và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Vĩnh Yên

Hà Nội
Vĩnh Yên
Thời gian tàu chạy
LC3
06:10
07:57
1g 47p
LC7
23:05
00:47
1g 42p
SP5
19:40
21:05
1g 25p
YB1
13:15
13:42
15:02
1g 20p
SP1
21:35
23:05
1g 30p

Giờ tàu Vĩnh Yên - Hà Nội

Vĩnh Yên
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
LC4
17:49
19:32
1g 43p
SP6
04:53
06:45
1g 52p
SP8
02:40
04:20
1g 40p
YB2
10:36
12:03
12:35
1g 59p
SP4
03:59
05:30
1g 31p

 

dat phong khach san