Vé tàu Hà Nội - Phú Thọ 2022

Trang chủVé tàu Hà Nội - Phú Thọ
Vé tàu Hà Nội - Phú Thọ

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Phú Thọ và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Phú Thọ
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SP
95
105
130
185
175
160
215
215
YB1 / YB2
92
99
108
149
143
132
162
162
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Phú Thọ và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Phú Thọ

Hà Nội
Phú Thọ
Thời gian tàu chạy
LC3
06:10
09:15
3g 5p
LC7
23:05
02:47
3g 42p
YB1
13:15
13:42
16:19
2g 37p

Giờ tàu Phú Thọ - Hà Nội

Phú Thọ
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
LC4
16:29
19:32
3g 3p
SP6
03:41
06:45
3g 4p
YB2
09:18
12:03
12:35
3g 17p

 

dat phong khach san