Vé tàu Hà Nội - Phúc Yên 2022

Trang chủVé tàu Hà Nội - Phúc Yên
Vé tàu Hà Nội - Phúc Yên

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Phúc Yên và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Phúc Yên
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SP
70
70
75
95
90
90
100
100
SP5 / SP6
70
70
80
100
95
90
110
110
YB1 / YB2
70
70
73
90
87
83
95
95
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Phúc Yên và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Phúc Yên

Hà Nội
Phúc Yên
Thời gian tàu chạy
LC3
06:10
07:36
1g 26p
LC7
23:05
00:25
1g 20p
SP7
22:30
23:45
1g 15p
YB1
13:15
13:42
14:42
1g 60p

Giờ tàu Phúc Yên - Hà Nội

Phúc Yên
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
LC4
18:12
19:32
1g 20p
SP6
05:15
06:45
1g 30p
YB2
10:58
12:03
12:35
1g 37p

 

dat phong khach san