Vé tàu Hà Nội - Việt Trì 2022

Trang chủVé tàu Hà Nội - Việt Trì
Vé tàu Hà Nội - Việt Trì

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Việt Trì và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Việt Trì
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
YB1 / YB2
81
86
93
124
119
111
133
133
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Việt Trì và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Việt Trì

Hà Nội
Việt Trì
Thời gian tàu chạy
LC3
06:10
08:24
2g 14p
LC7
23:05
01:37
2g 32p
SP7
22:30
22:16
-1g 46p
YB1
13:15
13:42
15:28
1g 46p

Giờ tàu Việt Trì - Hà Nội

Việt Trì
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
LC4
17:21
19:32
2g 11p
YB2
10:09
12:03
12:35
2g 26p
SP4
03:33
05:30
1g 57p

 

dat phong khach san