Vé tàu Hà Nội - Phố Lu (Lào Cai) 2022

Trang chủVé tàu Hà Nội - Phố Lu (Lào Cai)
Vé tàu Hà Nội - Phố Lu (Lào Cai)

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội -  Phố Lu và ngược lại

Thời gian áp dụng từ 10/01/2022
Bảng giá vé tàu Hà Nội -  Phố Lu
Loại tàu
Ngồi
cứng
Ngồi cứng ĐH
Ngồi mềm ĐH
Nằm K6
T1 + ĐH
Nằm K6
T2 + ĐH
Nằm K6
T3 + ĐH
Nằm K4
T1 + ĐH
Nằm K4
T2 + ĐH
SP
180
195
220
345
330
300
440
410
Lưu ý:
    - Số hiệu tàu lẻ xuất phát từ Hà Nội, số hiệu tàu chẵn chạy ngược lại.
    - Đơn giá 1000đ

=============  * ==============

Thời gian chạy tàu Hà Nội - Phố Lu và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Phố Lu

Hà Nội
Phố Lu
Thời gian tàu chạy
LC3
06:10
14:38
8g 28p
LC7
23:05
07:42
8g 37p
SP5
19:40
03:11
7g 31p
SP1
21:35
04:28
6g 53p
SP3
22:00
05:03
7g 3p
SP7
22:30
05:33
7g 3p

Giờ tàu Phố Lu - Hà Nội

Phố Lu
Hà Nội
Thời gian tàu chạy
LC4
11:08
19:32
8g 24p
SP2
21:51
04:32
6g 41p
SP4
22:36
05:30
6g 54p
SP6
22:40
06:45
8g 5p
SP8
20:39
04:20
7g 41p

 

dat phong khach san